Studiestart i Førde

Studiestart for nye studentar er 10. august, og vi gler oss stort til å sjå deg som er ny student på campus!

Velkommen til studiestart

Vi førebur ein god og trygg studiestart for alle, med både fadderopplegg og undervisning på campus. Slik som situasjonen er no, planlegg vi for ein god kombinasjon av fysisk og digital undervisning. På oppstartsdagen blir alle som ønskjer det delt inn i faddergrupper og får utdelt fadderband. Sjekk ut fadderprogrammet!

Oppstartsprogram og timeplan

Studiestart for nye studentar på bachelorstudium er 10. august. Her finn du oppstartsprogram og timeplan for studiet ditt:

NB! Det kan bli endringar, så sjekk timeplanen igjen veka før studiestart. 

Er du ny student på Fakultet for ingeniør- og naturvitskap (FIN)? Sjekk óg ut FIN start, som er oppstartsprogrammet til fakultetet!

Masterutdanningar, vidareutdanningar, deltids- og nettstudium kan ha seinare oppstart enn 10. august:

Er du allerede student hos oss? Då finn du tidspunkt for oppstart og timeplanen din i TimeEdit frå 3. juli. NB! Det kan bli endringar, så sjekk igjen veka før studiestart. 

Registrer deg oppstartsdagen

Det blir fysisk oppmøte på campus på oppstartsdagen for alle som kan møte, basert på gjeldande smittevernreglar, og kjenner du deg sjuk skal du ikkje møte opp på campus. Møtt-registreringa er obligatorisk og digital, og vil vere frikopla frå det som skjer fysisk på campus. Alle studentar som tar fatt på ei utdanning ved HVL no i haust, må registrere at dei har møtt opp til studiet, enten dei møter opp fysisk eller ikkje. Du kan miste studieplassen om du ikkje registrerer deg til rett tid. Du vil få tilsendt ein SMS med ein oppmøte-kode, og du gjer registreringa  på hvl.no/reg.

Har du fått studieplass gjennom Samordna opptak må du registrere deg måndag 10. august innan kl. 16.00. Du får tilsendt oppmøtekoden på SMS måndag morgon. Dersom du har fått plass i det lokale opptaket får du tilsendt SMS same dag som du startar på studiet, og du må registrere deg innan kl. 16.00 denne dagen.

For enkeltemnestudentar er det ikkje obligatorisk oppmøte eller registrering. For å behalde studieplassen på enkeltemne må du semesterregistrere deg og betale semesteravgifta innan fristen.

Få tak i pensum

Du vil få høve til å skaffe deg pensum ved ein pop up bokhandel på campus onsdag 12. kl.09.00-16.00 og torsdag 13. august kl.09.00-14.30. NB! Kun kortbetaling gjeld på pop-up bokhandelen.
Pensum kan i tilegg lånast frå biblioteket på campus.