Studiestart i Førde

Vi ønskjer nye studentar velkommen til studiestart!

For deg som er førsteårsstudent på ei grunnutdanning, er det obligatorisk oppmøte og oppmøteregistrering 12. august. Alle som har fått opptak til hausten 2019 må møte til registreringa. Dette gjeld også deg som har tatt utdanning ved HVL tidlegare. 

Deltids-, master- og vidareutdanningar kan ha oppstart ein annan dag.

Program måndag 12. august

  • kl 10.00: Opning av nytt studieår (kantina/fellesområdet)
  • kl 11.15: Studiumvis oppstart
  • kl 12.30: Fadderstyrt aktivitet

Oppmøteregistrering

For deg som er førsteårsstudent på ei grunnutdanning, er det obligatorisk oppmøte og oppmøteregistrering 12. august:

  • Sjukepleie heiltid; Aud. Sunnfjord kl. 11.15–12.15
  • Sjukepleie deltid; Aud. Sunnfjord kl. 12.15–13.15
  • Byggingeniør; Aud. Nordfjord
  • Automasjon og robotikk + Informasjonsteknologi; Klasserom Balchen

Ta med legitimasjon til registreringa. Har du fått opptak til studium med krav om politiattest? Du kan levere politiattesten ved registreringa.

Viss du har ein god grunn til ikkje å møte til registrering, må du få godkjent fråværet før studiestart ved å sende e-post til opptak@hvl.no. Møter du ikkje til registering uten godkjent fråvær, mister du studieplassen din.

Studentkort

Det blir fotografering til studentkort under omvisning med faddergruppa. Når kortet er klart, kan du hente det i Servicetorget. Ta med kvittering på betalt semesteravgift og ID med bilde. Fram til studentkortet er klart, kan du laste ned studentbevisappen om du treng bevis for å få bussrabatt m.m.