Lesesal-skilt

Lesesal

Alle campusar har lesesalar og studentarbeidsplassar for deg som er student ved HVL.

Er de fleire som skal arbeide i lag, kan de bestille eit grupperom.