Campus Stord

Høgskulebygga på Stord inneheld det meste av det du treng i studiekvardagen din.

Studere?
På campus Stord finn du undervisningsrom, bibliotek, læringssenter, arbeidsplassar med og utan datamaskiner, lesesalar, grupperom og laboratorium.

Svolten?
I kantina finn du eit godt utval av lunsj- og middagsrettar til gode studentprisar.

Sliten?
Du er velkommen til å bruke kvilerom (UND119) viss du treng ein liten kvil. Heng opptatt-skiltet på døra og snu det når du forlèt rommet. Døra har lås.

Amme?
Du er velkommen til å bruke kvilerom (UND119) viss du treng ro til å amme. Heng opptatt-skiltet på døra og snu det når du forlèt rommet. Døra har lås.

Stellerom?
Det finner du på UND135.

Teleslynge?
Store auditorium (Und161) har teleslynge.

Parkere?
Det er gratis parkeringsmoglegheiter på campus og fleire ladestasjonar til elbil. Sjå kor du kan parkere på campuskartet.

Låne el-sykkel?
Som student kan du låne ein av våre 3 el-syklar i inntil 1 døgn om gongen. Det gjer turen til butikkar, kino og sentrum lett som ein lek. Reserver sykkel her.

 


Servicetorget på Stord

Ope måndag–fredag kl. 08.00–15.00
E-post: servicetorget.stord@hvl.no
Telefon: 55 58 58 00

Campus Stord

Undervisningsbygg og kontorbygg er opne: 

  • måndag–fredag: 07.30–16:00
  • laurdagar og søndagar stengt
  • I ferier og høgtidshelger er det spesielle opningstider.

Studentar og tilsette med nøkkelkort kan benytte HVL sine bygg på Stord frå kl. 06:30 til 23.00, sju dagar i veka. Det kan vere stengt eller begrensa opningstid i feriar og på høgstidsdagar (sjå eigne oppslag). HVL sine bygg har alarm og patruljerande vakt.