Campus Førde

Med rundt 700 ingeniør- og sjukepleiestudentar er Førde ein inkluderande studiestad der det er lett å bli kjent med andre.

Noko av det studentane våre er mest fornøgde med, er den tette kontakten mellom lærar og student. Lærarane kan namnet ditt, og dørene er stort sett alltid opne dersom du lurer på noko. Dette er éin av mange fordelar med å studere ved ein liten campus.

Høgskulebygget inneheld mykje av det du treng for å vere ein god student. I bibliotek- og læringssenteret finn du arbeidsplassar med og utan datamaskiner, lesesal og ikkje minst eit stort utval av bøker og fagtidsskrift. I resten av bygget finn du grupperom, ingeniørlabar og sjukepleiesenteret Florence. Grupperom bestiller du i TimeEdit

Kantina er open med begrensa tilbod.

Når du vil ta ein pause frå studia er det kort veg til kjellaren, der du finn studentkroa Akutten. Sandvolleyballbana og grillplassen på campus blir også mykje brukt, og er ei hyggeleg avkopling frå bøkene.

Campus Førde er røykfritt. På uteområdet er det oppmerka røykeplassar.

Tilgang til campus

Frå 20. april er hovudinngangen på campus open for besøkande måndag–fredag kl. 07.30–15.45. Opningstida er korta ned til kl. 08.00–15.00 mellom 15. mai og 15. september. Om sommaren er campus stengt, også for studentar.

Studentar kan óg bruke nøkkelkort i desse tidsromma:

  • Måndag–fredag kl. 07.30–22.00.
  • Laurdag kl. 10.00–18.00.
  • Søndag kl. 10.00–18.00.

Bygga våre er stengde for studentar 1. mai og 17. mai. Studentar har tilgang med nøkkelkort 13. og 24. mai kl. 10.00–18.00.

Tilsette har tilgang måndag–søndag kl. 06.00–00.00.


Servicetorget i Førde

Ope kvardagar kl. 08.00–15.30 (til 15.00 om sommaren). 

Romoversikt i Førde