Kontakt oss for samarbeid

Vi har samfunnskontaktar på kvar campus, som koordinerer samarbeidet vårt med samfunns-, arbeids- og næringsliv. I tillegg har kvart fakultet prodekanar for regional utvikling.

bilde av Geir Kåre Resaland

Geir Kåre Resaland

Prorektor for regional utvikling

bilde av John Tveit

John Tveit

Leiar for Avdeling for samfunnskontakt, arbeidsliv og livslang læring

Samfunnskontaktar på campusane

Samfunnskontaktane er sentrale koplingspunkt i femcampus-strukturen vår, både på den enkelte campusen og saman som eit team. Dei jobbar både internt med fagfolka våre og ut mot omverda og arbeidslivet vi utdannar til

bilde av Tallak Liavåg Rundholt

Tallak Liavåg Rundholt

Samfunnskontakt i Bergen

bilde av Frode Grimelid

Frode Grimelid

Samfunnskontakt i Førde

bilde av Frank Krogh Kongshavn

Frank Krogh Kongshavn

Samfunnskontakt i Haugesund

bilde av Tone Skjerdal

Tone Skjerdal

Samfunnskontakt i Sogndal

bilde av Ingvild Brekke Myhre

Ingvild Brekke Myhre

Samfunnskontakt på Stord

Prodekanar for regional utvikling

bilde av Monica Wammen Nortvedt

Monica Wammen Nortvedt

Prodekan for samhandling ved Fakultet for helse- og sosialvitskap

bilde av Øyvind Midtbø Berge

Øyvind Midtbø Berge

Prodekan for innovasjon og regional utvikling ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap

bilde av Sigurd Sandvold

Sigurd Sandvold

Prodekan for strategiske satsingar ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett

bilde av Helene Maristuen

Helene Maristuen

Prodekan for regional utvikling ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap