Seniorrådgivar

Tallak Liavåg Rundholt

Tallak Liavåg Rundholt
Epost: Send epost
Bergen
KRONSTAD2, M2-23

Arbeids- og kompetanseområde

Samfunnskontakt med ansvar for campus Bergen.

  • Ansvar for å etablere og vidareutvikle nettverk, kontakt og møteplassar med samfunns- og arbeidsliv i Bergensregionen
  • Prosjektleiing innan prioriterte satsingsområde internt
  • Rådgjevar for politikk som angår HVL, inkludert kontakt med politikarar og styresmakter
  • Utgreiing, analyse og saksførebuing
  • Støtte til gjennomføring av konferansar, seminar og møter

Eg har ein mastergrad i historie frå Universitetet i Bergen og ein bachelorgrad i administrasjon og organisasjonsvitskap frå same institusjon. Yrkesbakgrunnen min inkluderer ti år som rådgjevar i ulike politiske stillingar, mellom anna fire år som politisk rådgjevar for byråd for klima, kultur og næring i Bergen kommune. Eg har òg vore dagleg leiar i ein bransjeorganisasjon for norske dataspelverksemder.