Tone Skjerdal
Epost: Send epost
Sogndal
HB, H-3043

Arbeids- og kompetanseområde

Prosjektrådgjevar innan samfunn og samarbeid knytt til campus Sogndal. Kontaktperson på vegner av prorektor for nærregionen når det gjeld:

  • koordinering av tverrfakultære prosjekt
  • oppfølging av forskings- og utdanningspolitiske
  • utgreiing, analysar og saksførebuing innan aktuelle område
  • sekretær for campusrådet i Sogndal

For tida er eg hovudtillitsvald i NTL Høgskulen på Vestlandet.

Utdanninga mi er cand.polit med hovudfag i geografi frå Universitetet i Bergen. Elles har eg bakgrunn frå planlegging og utgreiing innan samfunn og næring i Finnmark fylkeskommune og Finnut Consult AS.