Tone Skjerdal
Epost: Send epost
Sogndal
HB, H-3043

Arbeids- og kompetanseområde

Samfunnskontakt knytt til campus Sogndal. 

Ansvar og oppgåver som samfunnskontakt: 

  • bidra til å etablera og vidareutvikla nettverk, kontakt- og møteplassar mellom HVL og samfunns- og arbeidsliv. Fanga opp behov og formidla kontakt  

  • arbeid med politikk som vedkjem HVL, inkludert kontakt med politikarar og styresmakter 

  • utgreiing, analyse og saksførebuing innan aktuelle område 

  • støtte til gjennomføring av konferansar og seminar med eksterne samarbeidspartnarar 

  • bidra i arbeidet med campusutvikling 

Eg er òg hovudtillitsvald i NTL Høgskulen på Vestlandet, frikjøpt i 50 prosent stilling.

Utdanninga mi er cand.polit med hovudfag i geografi frå Universitetet i Bergen. Elles har eg bakgrunn frå planlegging og utgreiing innan samfunn og næring i Finnmark fylkeskommune og Finnut Consult AS.