Seniorrådgivar

Kajsa Ida Lovisa Nordström

Kajsa Ida Lovisa Nordström
Epost: Send epost
Stord
HOV, S-HOV212

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg jobber i AFII- internasjonalisering, faggruppe for internasjonale prosjekt.

Jeg kan bidra med rådgivning opp mot søknader om eksternfinaniserte internasjonale utdanningssamarbeid (UTFORSK, INTPART, NORPART, NOTED, Nordplus m.fl.). Jeg leder også et forum for prosjektledere i HVL som leder internasjonale prosjekter.

Jeg har kontor på campus Stord, men kan hjelpe ansatte ved alle campus i HVL. 

Utdanning:

Master in Culture, Communication & Globalization, Aalborg Universitet, Danmark
Bachelor in Economics and Policies, Jönköping University, Sverige