Rådgivar

Kajsa Ida Lovisa Nordström

Kajsa Ida Lovisa Nordström
Epost: Send epost
Stord
HOV, S-HOV212

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg jobber i AFII- internasjonalisering, faggruppe for internasjonale prosjekt


Jeg kan bidra med rådgivning opp mot søknader om eksternfinaniserte internasjonale utdanningssamarbeid (UTFORSK, INTPART, NOTED, Nordplus m.fl.) og hjelpe med å starte opp virtuell utvekslingsprosjekt (COIL). Jeg leder også et forum for prosjektledere i HVL som leder internasjonale prosjekter.

Jeg har kontor på campus Stord, men kan hjelpe ansatte ved alle campus i HVL. 

Jeg sitter i arbeidsgruppa for campusutviklingsprosjektet på campus Stord.

Utdanning:

Master in Culture, Communication & Globalization, Aalborg Universitet, Danmark
Bachelor in Economics and Policies, Jönköping University, Sverige