John Tveit
Epost: Send epost
Bergen
KRONSTAD2, M5-80

Arbeids- og kompetanseområde

Leder for Avdeling for samfunnskontakt - arbeidsliv og livslang læring.

Avdelingen skal bidra til at HVL er en synlig og attraktiv institusjon og samarbeidspartner regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Avdelingen skal være en pådriver for å videreutvikle eksternt samarbeid, styrke HVLs posisjon som en relevant kunnskaps- og kompetanseaktør og legge til rette for innovasjon og utvikling gjennom god samhandling med samfunns-, arbeids- og næringsliv.

Avdelingen består av et team for samfunnskontakter med arbeidsplass i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Et kurs og arrangementsteam og ressurser knyttet til studententreprenørskapsatsingen HVL Skape. Avdelingen, som er underlagt prorektor for regional utvikling, skal også bidra til HVLs satsing på livslang læring - på tvers av fakultet og administrative enheter. 

Før Tveit ble ansatt ved HVL i 2019 var han næringssjef i Austevoll kommune. Han har også erfaring fra rådgivnings-, finansierings-, og internasjonaliseringsarbeid i Innovasjon Norge. I perioden 2008-2013 jobbet han for Vestlandet sine interesser i Brussel.