Smittevernsressurser

Ein samling digitale ressurser om smittevern hentet frå Folkehelseinstituttet og Kompetansebroen, Helse Bergen og VID.


Praksis i helse- og sosialfag ved HVL

Skal du ut i praksis eller ta imot studentar i praksis? På nettsida for praksis finn du generelle rettar, reglar og plikter som du må kjenne til, og kva som særleg gjeld kvart enkelt studium.

Gå til nettsida for praksis