Praksis i bioingeniør

Her finn du praksisinformasjon til deg som er student ved bioingeniørutdanninga.

Viktig informasjon om covid-19 og praksis vår 2021

 

Før praksis må du lese praksishefte, emneplanen for ditt aktuelle studieår og følgje med på informasjon som blir gitt i Canvas. I tillegg er det viktig at du er kjent med studieplanen og felles informasjon om praksis.

Tidspunkt for praksisperiodar og emne

Praksisperiodar og emneplan

1. studieår:

2. studieår:

3. studieår:

For 1. og 2. studieår vil kvar student ha praksis i eit kortare tidsrom enn den oppsette perioden.

Tildeling av praksisplass

Vi innhentar praksisplassar for alle studentar før studieåret startar. Du får beskjed i Canvas om kor du får praksisplass.

Vurdering av praksis

Du og praksisrettleiar må fylle ut skjema for sluttvurdering av praksis. Du leverar inn skjema for praksisvurdering i det digitale verktøyet Wiseflow.

Vurderingsskjema for bioingeniør

Du finn vurderingsskjema på ePraksis.no eller i Canvas for det aktuelle emnet. 

Lurer du på noko?

Høgskulelektor
Institutt for sikkerheit, kjemi- og bioingeniørfag

Dette må alle kjenne til: