Kurs til støtte for opprykk ved HVL

Førstelektor- og dosentløpet er karriereveier for ansatte ved HVL, som bygger på et omfattende forsknings- og/eller utviklingsarbeid rettet mot profesjons- og yrkesfelt, og/eller omfattende pedagogisk utviklingsarbeid.

Hopp til

    Førstelektor- og dosentløpet ved HVL gir en innføring i HVL sine retningslinjer og kriterier for opprykk til førstelektor og dosent. Retningslinjene bygger på forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

    Modulene i førstelektor- og dosentløpet inngår i en pilotering av HVL sine veieldere for opprykk til førstelektor og dosent, og vi inviterer derfor både dektakere og deres veiledere til å være med i videre utvikling av førstelektor- og dosentløpet.

    Klikk deg inn på modulene for å lære mer om dem og for å melde deg på: