Førsteamanuensis

Glenn Øvrevik Kjerland

Arbeids- og kompetanseområde

Høgskule- og universitetspedagogikk

Underviser i

HSPED801-1 Innføring i universitetspedagogikk

HSPED801-1 Introduction to University Pedagogy (English)

FD modul 1- Pedagogisk mappe

FD module 1 - Pedagogical folder (English)

FD modul 5 Synlig læring i utvikling av undervisning

FD modul 6 - Undervisning for studentaktiv læring

FD module 6 - Teaching for student active learning (English)

FD modul 7 - Modellbasert undervisning i høyere utdanning

FD modul 9 - Læringskultur i høyere utdanning

Fd module 9 - Building a culture of learning in higher education (English)

Forskar på

Learning and development processes

Pedagogical modeling

Virtual Reality in higher education

 

 

 

 

Utvalde publikasjonar