Læringsteknologi og nettundervisning

HVL tilbyr ei rekke studium på ulike nivå og fagfelt. Fleirtalet av desse kombinerer nett- og samlingsbasert undervisning. På denne sida finn du nyttige ressursar for deg som planlegg, deltek i eller gjennomfører synkron eller asynkron undervisning.

Pedagogisk programvare

Canvas er læringsplattformen for studenter og ansatte ved Høgskulen på Vestlandet. Kommunikasjonen mellom faglærere og studenter foregår i all hovedsak gjennom Canvas. På denne siden kan du sjå brukarveiledningar for Zoom, Panopto, H5P, Mentimeter, Padlet og podkast i undervisning.

Kiosken er ein ny nettportal frå og med hausten 2023 der tilsette og studentar kan finne relevant programvare som kan nyttast både til PC og MAC. (Lenke går til kiosken.hvl.no)

Brukarveiledninger

Panopto

Panopto hjelper undervisarar med å ta opp, organisere og dele videoinnhald i undervisninga. Dette kan gjere undervisningsopplegg meir tilgjengelege og interaktive.

Brukerveiledning for Panopto

Zoom

Zoom er ein videokonferanseplattform for møte og samarbeid over internett. Den tilbyr funksjonar som videosamtalar, chat, og deling av skjerm.

Brukarveiledning for Zoom

Mentimeter

Med Mentimeter kan du lage spørsmål, avstemmingar og quizar for å engasjere studentane i sanntid, noko som gjer undervisninga meir interaktiv og engasjerande.

Brukarveiledning for Mentimeter

Padlet

Padlet er ein digital korktavle som undervisarar kan bruke til å samle, organisere og dele ressursar som notat, bilete og idéar. Den gjer undervisninga meir visuell og interaktiv, noko som hjelper studentane med å engasjere seg og strukturere informasjon.

Brukarveiledning for Padlet

Pedagogiske ressursar

Meir om nettundervisning

Har du spørsmål om nettundervisning?

Ta kontakt med hjelpelinja, så svarer vi deg så fort vi kan.

Hjelpelinja