Læringsteknologi og nettundervisning

HVL tilbyr ei rekke studium på ulike nivå og fagfelt. Fleirtalet av desse kombinerer nett- og samlingsbasert undervisning. På denne sida finn du nyttige ressursar for deg som planlegg, deltek i eller gjennomfører synkron eller asynkron undervisning.

Pedagogisk programvare

Canvas er læringsplattformen for studentar og tilsette ved Høgskulen på Vestlandet. Kommunikasjonen mellom faglærarar og studentar foregår i all hovedsak gjennom Canvas. På denne siden kan du sjå brukarveiledningar for Zoom, Panopto, H5P, Mentimeter, Padlet og podkast i undervisning.

Kiosken er ein ny nettportal frå og med hausten 2023 der tilsette og studentar kan finne relevant programvare som kan nyttast både til PC og MAC. (Lenke går til kiosken.hvl.no)

Brukarrettleiingar

GPT UiO

HVL tilbyr GPT UiO som personverntrygg teneste for våre tilsette og studentar til bruk i undervising, forskning og administrasjon. Logg på med ditt HVL FEIDE brukarnamn og passord.

Brukarrettleiing GPT UiO 

Informasjon og brukarrettleiing HVL

Microsoft Copilot

Microsoft Copilot (tidlegare Bing Chat Enterprise) er ein kunstig intelligens-drevet samtalerobot som er tilgjengeleg for tilsette ved HVL. Tenesten skal kun nyttast med opne data. Meir informasjon og brukarrettleiing her: 

Keenious

Keenious er et KI-basert søkeverktøy som anbefaler potensielt relevante forskningsartikler ved å analysere tekst. Keenious kan være et nyttig supplement til å finne forskningsartikler, men erstatter ikke tradisjonelle søk i databaser. Verktøyet vil være særlig aktuelt å teste ut i idéfasen av skrive- og søkeprosessen, når du trenger å bli kjent med et nytt fagområde.

Mer informasjon og brukerveiledning her: 

Mentimeter

Med Mentimeter kan du lage spørsmål, avstemmingar og quizar for å engasjere studentane i sanntid, noko som gjer undervisninga meir interaktiv og engasjerande.

Brukarrettleiing for Mentimeter

Padlet

Padlet er ein digital korktavle som undervisarar kan bruke til å samle, organisere og dele ressursar som notat, bilete og idéar. Den gjer undervisninga meir visuell og interaktiv, noko som hjelper studentane med å engasjere seg og strukturere informasjon.

Brukarrettleiing for Padlet

Panopto

Panopto hjelper undervisarar med å ta opp, organisere og dele videoinnhald i undervisninga. Dette kan gjere undervisningsopplegg meir tilgjengelege og interaktive.

Brukarrettleiing for Panopto

Zoom

Zoom er ein videokonferanseplattform for møte og samarbeid over internett. Den tilbyr funksjonar som videosamtalar, chat, og deling av skjerm.

Brukarrettleiing for Zoom

MOSO

MOSO er en programplattform som integrerer planlegging, observasjon og veiledning. I MOSO kan praksisgruppa bruke tekst, bilde eller video for å observere og gi tilbakemeldinger til hverandre. Meir informasjon og brukarrettleiing her: 

Les meir om MOSO

Pedagogiske ressursar

Har du spørsmål om nettundervisning?

Ta kontakt med hjelpelinja, så svarer vi deg så fort vi kan.

Hjelpelinja