GPT UiO for studenter og ansatte ved HVL

GPT, eller Generative Pre-trained Transformer, er en form for kunstig intelligens (AI) som er utviklet av OpenAI. HVL har valgt GPT UiO som personverntrygg tjeneste for våre ansatte og studenter. Tjenesten gir tilgang til GPT-3.5 Turbo og GPT-4 og kan brukes i undervisning, forskning og administrasjon av studenter og ansatte ved å logge inn med FEIDE.

Hvordan fungerer GPT UiO for HVL sine brukere?

GPT UiO er en web-applikasjon som er utviklet ved UiO og kjører på intern tjener som er fysisk lokalisert i maskinparken til UiO på Blindern. HVL sine brukere benytter tjenesten ved å logge på med sitt ordinære Feide brukernavn og passord som ansatt eller student ved HVL. 

Logg på her 

gpt.uio.no

Mer informasjon

Kom i gang med GPT UiO

Kom i gang

 1. Gå til nettsiden: gpt.uio.no.
 2. Klikk på Logg inn via Feide-knappen, og oppgi ditt HVL Feide brukernavn og passord.
 3. Les og aksepter vilkårene for bruk.
 4. Før du starter samtalen kan du velge GPT-modell, enten GPT-3.5 turbo eller GPT-4. Du kan ikke endre modell når du har startet en samtale. Ønsker du å bytte modell må du derfor starte en ny samtale. 
 5. Når du starter en ny samtale ser du en rekke forslag til ledetekster (spørsmål/prompts). Du kan velge en av disse for å starte, eller du kan skrive inn et spørsmål selv i meldingsfeltet.
 6. For å generere et svar, trykk 'Enter' på tastaturet eller klikk på pilen til høyre i meldingsfeltet. 

Noen praktiske tips

 • GPT-4 er den mest kraftfulle og sist oppdaterte modellen og anbefales til alle formål i valget mellom GPT-4 og GPT-3.5 Turbo (per februar 2024).
 • Prøv funksjonen instruksjon (instruction) i GPT UiO. En instruksjon er en veiledning du gir til GPT UiO for å forme svaret du mottar. Den fungerer som en indikasjon på hva slags respons du ønsker. Du kan lagre flere instruksjoner på profilen din.
 • Hver gang du tar opp et nytt tema bør du starte en ny samtale.
 • Ønsker du å bytte GPT-modell, må du starte en ny samtale.
 • Du kan lime inn tekst direkte i samtalevinduet, for eksempel hvis du ønsker å oversette noe. Vær oppmerksom på at det er en maksgrense for lengde på teksten.
 • Om du fortsetter på en gammel samtale, vil historikken i samtalen bli sendt med slik at du kan fortsette fra der du slapp sist.

Personvern GPT UiO

Tjenesten har API-tilgang til OpenAi GPT-modeller gjennom Microsoft Azure.

For å ivareta personvern er det gjort følgende grep:

 • Samtaler lagres lokalt ved UiO
 • Data blir ikke brukt til å trene modellen videre
 • I forbindelse med prosessering er Feide brukernavn ikke synlig for modellen
 • Tjenesten integrer via Azure kun med servere i Europa
 • Du kan laste ned hele samtalen i en tekstfil 

Fullstendig personvernerklæring for GPT UiO er tilgjengelig her

Lagre og sende data i GPT UiO

HVL bruker samme klassifisering av data som UiO. For å ivareta personvern og informasjonssikkerhet er det kun informasjon som kan klassifiseres som grønn (åpen informasjon) eller gul (intern informasjon) som kan lagres eller sendes i GPT UiO. Rød (fortrolig) og svart (strengt fortrolig) informasjon skal ikke lagres eller sendes.

Eksempel på rød (fortrolig) informasjon er:

 • fødselsnummer
 • særskilte kategorier av personopplysninger (sensitive)
 • informasjon om helse-, tilsettings- og lønnsdata
 • forskingsdata i denne kategorien skal lagres på HVL SILAF (forskningsserver)

Eksempel på svart (strengt fortrolig) informasjon er:

 • store mengder særskilte personopplysinger
 • store mengder helseopplysinger
 • forskingsdata og datasett av stor økonomisk verdi

Se GPT UiO og følgende reglement fra HVL for detaljert informasjon: 

Viktige begrensninger og forbehold ved GPT UiO

Når du bruker GPT UiO, må du ta høyde for noen vesentlige begrensninger. Motoren bak tjenesten er en språkmodell drevet av kunstig intelligens (KI) utviklet av OpenAi. Den har som hovedoppgave å forstå, generere og forbedre menneskelige tekster, men det er ikke en faktabasert modell.

Tjenesten har blitt trent på å analysere et enormt antall tekster, men den inkluderer ikke dokumenter publisert etter 2021. Selv om modellen er utviklet for å generere troverdige og overbevisende språklige svar, er det ingen automatisk kvalitetssikring av innholdet. Derfor er det viktig å utøve forsiktighet og kritisk tenkning ved bruk av GPT UiO, for å unngå potensielt uheldige konsekvenser.

De viktigste begrensningene ved GPT UiO

 1. Mangel på faktakunnskap: Selv om GPT UiO kan generere menneskelignende svar, har den verken menneskelig fornuft eller menneskelig bakgrunnskunnskap. Dette betyr at svarene kan virke overbevisende, men de kan være unøyaktige eller meningsløse. Dessuten kan modellen noen ganger konstruere usannheter som virker plausible.

 2. Mangel på emosjonell intelligens: GPT UiO kan generere svar som virker empatiske, men den har ikke ekte emosjonell intelligens. Den kan ikke oppfatte subtile emosjonelle signaler eller reagere passende på komplekse emosjonelle situasjoner.

 3. Mangel på kontekstforståelse: GPT UiO kan ha problemer med å forstå komplekse sammenhenger og kontekst. Deler av tidligere samtale blir sendt sammen med det du skriver inn, men dersom samtalen er lang kommer ikke alt med som bakgrunnsdata når nytt svar lages.

 4. Potensial for upassende innhold: Selv med sikkerhetstiltak på plass, kan GPT UiO noen ganger generere innhold som kan oppfattes som upassende eller støtende.

 5. Begrensninger ved multitasking: GPT UiO presterer best når den jobber med en enkelt oppgave. Hvis du ber den om å utføre flere oppgaver samtidig, kan det påvirke nøyaktigheten og effektiviteten.

 6. Bias: GPT UiO er trent på en stor mengde tekstdata, inkludert partiske, rasistiske, sexistiske, og annen diskriminerende tekst. Dette kan påvirke den genererte teksten.

 7. Opphavsrettslige problemstillinger: Bruk av GPT UiO kan potensielt skape opphavsrettslige problemer, spesielt hvis modellen genererer innhold som krenker opphavsretten.

 8. Beregningskostnader og miljøutfordringer: GPT UiO er en sofistikert KI-modell som krever betydelige dataressurser.

Å være oppmerksom på disse begrensningene vil hjelpe deg og andre brukere til å navigere og ta informerte avgjørelser når de bruker GPT UiO.

Teksten over er hentet fra UiO sine nettsider om GPT UiO.

Hjelpemiddel ved eksamen ved HVL

Her er informasjon om lovlig bruk av hjelpemiddel ved eksamen ved HVL, inkludert om KI-verktøy: 

Se også HVLs tips og hjelperessurser til eksamen og oppgaveskriving: 

Retningslinjer om fusk ved HVL

HVL har retningslinjer om fusk, som i tillegg til å gi definisjon av fusk, eksempler på fusk og konsekvenser av fusk, også gir råd om hvordan unngå fusk og plagiering, hvordan overholde lov om oppshavrett og tips om god kildebruk.

Regler for sitering og bruk av kilder

Her er lenke til Bibliotekets regler for sitering og bruk av kilder samt lenke til gode hjelperessurser i Søk & Skriv. 

Brukerstøtte HVL

Under finner du ulike kontaktinformasjon til brukerstøtte for ansatte og studenter ved HVL. Du kan også bruke Mime Chat (nede til høyre i nettleserviduet) for å finne mer informasjon og svar på spørsmål.  

Brukerstøtte eksamen: 

Brukerstøtte Biblioteket: 

Brukerstøtte IT-hjelp: