Forskningsserver

All behandling av personopplysninger og helseforskingsdata skal foregå på HVL sin forskingsserver. Dette gjelder for ansatte, studenter og eksterne. I dette dokumentet finner du en kort beskrivelse av sikkerheten og hvordan du kobler deg til.

Beskrivelse av sikkerhet

Tilgang til HVLs forskningsserver gis kun fra våre egne interne nettverk og VPN.

Det kreves tofaktorsautentisering ved pålogging.

Hvert prosjekt har tredelt tilgang, lese, skrive og tilgang til koblingsnøkler.

Koblingsnøkler lagres på eget separat område. Skilt fra resten av prosjektfilene.

Det er ikke mulighet til å ta filer inn eller ut uten å gå gjennom filslusen.

Muligheter og funksjoner

Muligheter og funksjoner

Programvare

Programvare kan installeres via Programvaresenter. Dersom noe mangler i Programvaresenteret ta kontakt med it-hjelp@hvl.no.

Eksterne deltakere

Det kan gis tilgang til eksterne prosjektdeltakere. Fyll ut skjema og send dette til it-hjelp@hvl.no

 Skjema finner du her

Filsluse

Tilgang til HVLs filsluse gis kun fra våre egne interne nettverk og VPN.

Det kreves tofaktorsautentisering ved pålogging.

Hver persons tilgang er personlig.

Filslusen logger alle filer tatt inn og ut.

Steg 1 - VPN

Installasjon av Cisco AnyConnect (VPN klienten)

Ved pålogging trenger du en SMS, derfor må du ha ditt mobil nummer lagt inn i VPN løsningen vår. Dersom du ikke har gjort dette allerede, ta kontakt med IT-Hjelpen med ditt mobil nummer.

1. Koble deg til nettverk, enten via kabel eller trådløst nett dersom du ikke allerede er tilkoblet på maskinen du skal bruke.

 2. Trykk her for å gå til påloggingside.

 3. Logg deg på med brukernavn / passord som du bruker ved pålogging av din maskin og Feide.

4. Du vil da få en side hvor du skal fylle inn en 6 siffret kode. Denne blir sendt til deg på SMS.

5. Velg "installer" nederst på siden, deretter "Installer (AnyConnect Secure Mobility Client)". Vent til installasjon er ferdig.

6. Start PC'en på nytt om nødvendig.

Bruk av Cisco AnyConnect

1. Trykk på Start/Windows knappen, og velg "Alle programmer", deretter "Cisco" og "Cisco AnyConnect Secure Mobility Client".
Du kan og søke etter "Cisco" i start menyen, så vil programmet dukke opp, dersom det er installert.

2. Start programmet, og skriv deretter inn vpn.hvl.no/FoU i tekst feltet og trykk deretter "Connect".

3. Du får da opp et vindu hvor du skal oppgi brukernavn og passord, og deretter fyller du inn 6 siffret kode fra SMS i neste vindu som dukker opp.

4. Du vil motta en ny kode hver gang du logger på.

Hvordan sjekke at tilkoblingen er i orden?

1. Trykk på Start/windowsknappen nederst til venstre på skjermen og velg "Alle programmer", deretter "Cisco" og "Cisco AnyConnect Secure Mobility Client". Du kan og søke etter "Cisco" i startmenyen, så vil programmet dukke opp.

2. Hvis det står: "Connected vpn.hvl.no/FoU" er du tilkoblet HVL sitt nettverk.

For mer informasjon om VPN, kan du se her.

 

Steg 2 - Installere Autentiserings app

For å kunne bruke to-faktor autentisering trenger du en autentiserings app.

Dersom du allerede har en autentiserings app, trenger du ikke laste ned og installere en ny, og kan bruke den du har.

Vi anbefaler Microsoft Authenticator.

1. Finn frem mobilen din og åpne Play store (Android) / App store (iOS).

2. Søk etter "Microsoft Authenticator", og installer appen.

3. Start appen og velg Legg til konto / Add Account.

4. Velg Jobb / Skole konto.

5. Appen vil da åpne kamera på telefonen, slik at du kan scanne QR kode som kommer i de neste stegene av veiledningen.

Steg 3 - Filsluse pålogging


1. Gå til https://filsluse.hvl.no og logg inn med ditt brukernavn og passord.

2. Scan QR-koden du får opp på skjermen ved hjelp av en Authenticator app på din mobil som beskrevet i steg 2. 

 

3. Etter å ha skannet koden vil du ha et innslag som ser slik ut

 

4. Tast inn de seks sifrene og du har koblet opp Filsluse som en godkjenningsmekanisme.

 

Innlogging med passord og kode

1. Tast inn brukernavn og passord. Trykk Login

2. Oppgi engangskode fra Microsoft Authenticator appen og du er inne

 

Steg 4 - Installere Remote Desktop (Windows)

1. Last ned Windows Desktop Client til din datamaskin ved hjelp av linken under.

64Bit versjon -> https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2068602

32Bit versjon -> https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2098960

2. Installer programvaren ved å dobbeltklikke på filen som du har lastet ned eller velg åpne i vinduet som dukker opp

3. Klikk neste i skjermbildet som dukker opp

4. Hak av "Jeg godtar vilkårene i lisensavtalen og klikk neste

5. Velg "bare for deg" og klikk installer knappen

blobid2.png

6. Programvaren er da installert og du kan starte programvaren ved å klikke fullfør knappen

7. Programvaren finnes nå på startmenyen på din maskin.

blobid3.png

8. For å logge på FOU løsningen i fremtiden benytter du snarveien som ligger på din startmeny (Se punkt 7)

Steg 4 - Mac brukere

Windows Desktop Client

1. Last ned og installer Microsoft Remote Desktop 10 ved hjelp av linken under.

https://apps.apple.com/no/app/microsoft-remote-desktop-10/id1295203466

2. Start programmet og trykk plusstegnet og Add Workspace

blobid4.png

NB! Du må være på VPN før du går videre. 

3. Skriv inn https://rdweb.wvd.microsoft.com/ i vinduet som dukker opp

blobid5.png

4. Skriv inn ditt brukernavn ved HVL (studentnummer@stud.hvl.no)

 

5. Logg på med feide 

6. Ved første gangs pålogging må du legge inn to-faktors autentisering. Vi anbefaler at du bruker alterantivet Mobile App og Use verification code. Trykk set up

7. Scan QR koden som anvist i tidligere steg.

8. Tast inn den 6 - siffrede koden og trykk done.

9. I siste skritt blir du bedt om å oppgi mobilnummer, tast inn dette og trykk neste.

10. Dobbelklikk på serveren du ønsker å gå inn på (de fleste har bare en).

11. Skriv inn student nummer og passord i boksen som dukker opp.

NB! Trenger ikke gjennomføre steg 5.

Steg 5 - Sette opp Remote Desktop

1. Når du åpner Remote desktop første gang vil du få "La oss komme i gang", trykk da på "Abonner" og logg inn med studentnummer@stud.hvl.no.

2. Du får da opp et vindu hvor du blir bedt om å velge en konto, velg da "Høgskulen på Vestlandet" og ikke Feide.

3. Skriv inn studentnummer@stud.hvl.no og ditt passord.

Dersom du får meldingen "Du har ikke tilgang til dette akkurat nå", gå tilbake til veiledningen for VPN og sørg for at du er koblet til korrekt VPN.

4. Ved første gangs pålogging må du legge inn to-faktor autentisering. Vi anbefaler at du bruker alternativet Mobile App og Use Verification Code. Trykk deretter Set up.

5. Åpne din authenticator app på mobilen og scan QR koden.

Ikke installert en autentiserings app enda? Se veiledning for autentiserings app.

6. Tast inn de seks sifrene og trykk Done.

7. I siste skritt blir du bedt om å taste inn mobilnummer, tast inn dette og trykk neste.

Du skal nå få opp serveren du har tilgang til, og kan dobbelklikke på denne.

Skriv inn ditt brukernavn og passord i boksen som dukker opp når du kobler til serveren.

Steg 6 - Bruk av filsluse

Etter innlogging kan man laste opp og ned filer.

For å laste opp


1. Trykk Upload. (Det er også mulig å dra filer rett over fra en mappe i filutforsker.)

blobid4.png

 

2. Bla frem til filen(e) du skal laste opp og trykk åpne. Filen(e) blir lastet opp.

For å laste ned


1. Marker de filene du skal laste ned og trykk download. Avhengig av innstillinger på din maskin vil en zipfil merket med dagens dato bli lastet ned til din nedlastingsmappe, eller du blir spurt hva du vil gjøre med filen.

Flytte filer til prosjektmappen


1. For at andre enn deg skal få tilgang til filene du har importert må du flytte filene til en prosjektmappe.

2. Gå inn på Filutforsker på forskningsserveren du har fått tildelt, via Remote Desktop (Trykk startknappen (Windows logo nederst i venstre hjørne) og søke etter "file explorer" (Filutforsker)) og finn drevet Filsluse (Q:\)

blobid5.png

 

3. Her finner du igjen filer du har importert

4. Merk de du vil flytte og velg cut eller copy.

5. Naviger til riktig prosjektmappe på P:\ og velg paste

6. Skal du laste filer ned fra Forskningsserver, kopierer du motsatt veg altså fra prosjektmappen til Q:\

Steg 7 - Åpne og jobbe med filer

1. Trykk startknappen (Windows logo nederst i venstre hjørne) og søke etter file explorer (Filutforsker)


2. Åpne file explorer.

 

3. Stasjon Data (P:), her finner du ditt prosjektnummer (FOU-xxxxxx). Hvor alle filene til prosjektet ditt er lagret. Alle deltagere i prosjektet har tilgang til denne mappen.

blobid10.png

 

4. Stasjon Import og eksport (Q:), Her vil filer importert gjennom https://filsluse.hvl.no/ komme opp. Denne mappen er personlig, andre prosjektdeltagere kan ikke se innholdet i denne mappen. Du må ha logget inn på filslusen en gang for å få opp Import og eksport (Q:)
MERK: Filer slettes automatisk fra filslusen etter 14 dager. Du må flytte filene dine over i prosjektmappen før det!

blobid11.png