Del 2: Fagdidaktiske modular

Del 2 i utviklingsprogrammet for basiskompetanse består av fleire valbare 20-timarsmodular i fagdidaktikk. Modulane er både for deltakarar på studieprogrammet i universitetspedagogikk og andre tilsette ved HVL. Dersom det er ledige plassar på kursa, kan eksterne også delta. Forelesarar på modulane er både tilsette i fakulteta i HVL, undervisarar i universitetspedagogikk og eksterne undervisarar. Mange av modulane er laga av dei ulike fakulteta ved HVL og dersom ein ynskjer å laga ein modul, er me glade for å bli kontakta.

An overview of our modules in english

Modular om å velje, begrunne og vidareutvikle læringsaktivitetar

Modular om å planleggje og gjennomføre FoU-basert undervisning

Modular om å bidra til fagleg og pedagogisk nyskaping

Moduler ved andre institusjoner

Vil du ta moduler ved andre institusjoner? Her finner du aktuelle moduler ved andre institusjoner.

Emneplan

Emneplan fagdidaktiske moduler

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt på vår e-postadresse: hvl-alu@hvl.no