FD6 Undervisning for studentaktiv læring | Høst 24

Fagdidaktiske moduler | valgfri modul

Målet med modulen er å få fram betydninger av studentaktive læringsformer i undervisning i høyere utdanning. Dette krever arbeid med og diskusjon om hvilke betingelser studentaktiv læringsformer hviler i/bygger på.

Hopp til

  Påmelding

  Dette er en valgfri modul som inngår i «HSPED802 Fagdidaktisk fordjuping i høgskulepedagogikk».

  Modulbeskrivelse

  Studentaktiv læring defineres av Prince (2004) som: “ […] any instructional method that engages students in the learning process. In short, active learning requires students to do meaningful learning activities and think about what they are doing. […] The core elements of active learning are student activity and engagement in the learning process. Active learning is often contrasted to the traditional lecture where students passively receive information from the instructor.”

  Flere metastudier viser at studentaktive læring gir bedre læringsresultat enn forelesninger. Vi må derfor sammen arbeide for å utvikle studentaktive
  læringskulturer, hvor studentene forventes å involvere seg i eget læringsarbeid. I en slik forventning ligger hva som regnes som «studentaktive læringsformer» og hvordan disse kan praktiseres og vurderes.

  Målet med modulen er å få fram betydninger av studentaktive læringsformer i undervisning i høyere utdanning. Dette krever arbeid med og diskusjon om hvilke betingelser studentaktive læringsformer hviler i/bygger på. For å utvikle og evaluere konsekvensen av å bruke studentaktive læringsformer, trengs kunnskap om hva lærerne gjør for å imøtekomme intensjonen med studentaktive læringsformer.

  I modulen ønsker vi aktualisere hva dere tenker og gjør i egen undervisning, og
  hvordan kunnskap om studentaktive læringsformen kan aktualiseres og bidra inn
  i deres arbeid med studentenes læring.

  Nøkkelbegrep

  • Studentaktiv læring
  • undervisning
  • problembasert læring
  • prosjektbasert læring
  • undersøkelsesbasert læring
  • kollaborativ læring

  Læringsutbytte

  • Gjenskape hva som karakteriserer studentaktive læringsformer.
  • Forstå hvordan kunnskap om studentaktive læringsformer kan fremme
   undervisningskvalitet og læring for studentene over tid.
  • Forstå hvordan vurdering kan inngå i studentaktive læringsformer.
  • Aktualisere studentaktive læringsformer i egen undervisning og vurdere
   erfaringene med å gjøre det.
  • Kunne bruke studentaktive læringsformer i fornying av egen fremtidig
   undervisningspraksis.

  Læringsaktiviteter

  Modulen består av tre digitale møter og to mellomarbeid:

  1. I det første møte introduseres studentaktiv læring som fenomen, og
   eksempel på noen kjente metoder som kan nyttes i undervisning i høyere
   utdanning.
  2. Mellom første og andre møte skal dere lage en presentasjon (10-15
   min.) om konsekvenser av å aktualisere studentaktive læringsformer i
   egen undervisningspraksis.
  3. I det andre møte skal vi diskutere hverandres undervisning i lys av
   studentaktiv læring som metode. Dere skal presenterer hvilke
   konsekvenser det vil få å aktualisere det i deres fag, og hvordan dette kan
   være med å fornye undervisning.
  4. Mellom andre og tredje møte skal dere prøve ut studentaktiv læring i egen
   undervisningspraksis, eventuelt diskutere det med kollegier i ditt
   fagområde. Dette skal være utgangspunkt for en presentasjon (10-15
   min.), hvor dere drøfter konsekvenser av å aktualisere studentaktiv læring
   i ditt fag. Hva skjer/kan skje, og hva er veien videre.
  5. I det tredje og siste møte skal vi dele og diskutere muligheter og
   begrensninger med å bruke studentaktive læringsformer i egen
   undervisning.

  Vurdering

  • Tilbakemelding på presentasjon av studentaktive læringsformer i egen
   undervisningspraksis (medstudenter)
  • Sluttvurdering: Åpenhet for hva studentaktive læringsformer kan bety for
   egen undervisning, og kan dokumentere at du har begynt å arbeid med
   det i egen undervisning / eget fagområde.

  Organisering av modulen

  Tre digitale møter + to mellomarbeid.

  Læringsplattform: Canvas

  Sted: ZOOM

  Digitale samlinger

  • Første samling: 02.10.2024, kl. 09.15-12.00
  • Andre samling: 23.10.2024, kl. 09.15-12.00
  • Tredje samling:04.12.2024, kl. 09.15-12.00