Førsteamanuensis

Kristine Ludvigsen

Arbeids- og kompetanseområde

Faggruppeleder for faggruppen Universitetspedagogikk 

Meritteringsordning for fremragende undervisere ved HVL 

Forskning på egen praksis 

Profesjonsfaglig digital kompetanse 

 

Underviser i

Utviklingsprogram for basiskompetanse i universitetspedagogikk 

 

Forskar på

Studenters bruk av KI i læringsarbeid 

Profesjonell utvikling og digital kompetanse

Formativ vurdering og tilbamelding i høyere utdanning

Dialog og diskusjon i læringsarbeid 

Studentaktiv læring og digitale verktøy

Forskargrupper

Forskergruppen Universitetspedagogikk

Utvalde publikasjonar

 • Råd og tips til meritteringssøknad

  Ludvigsen, Kristine (2024)
 • Gode råd og tips til merittering

  Ludvigsen, Kristine (2024)
 • Unveiling the impact of AI chatbots on higher education: Insights from students

  Bjelland, Camilla, Ludvigsen, Kristine, Møgelvang, Anja (2024)
 • Paperframlegg: Unveiling the impact of AI chatbots on higher education: Insights from students, INTED2024, 18th International Technology, Education and Development Conference

  Bjelland, Camilla, Ludvigsen, Kristine (2024)
 • Presentasjon av resultater fra HVLs KI-undersøkelse: det første kunnskapsgrunnlaget

  Møgelvang, Anja , Ludvigsen, Kristine (2023)