Universitetspedagogikk

ALU organiserer tilbud for lærere innenfor universitetspedagogikk, fagdidaktikk og pedagogisk bruk av digitale verktøy.

Kurs i universitetspedagogikk studieåret 2024-25 har forlenga søknadsfristen til 1. juli 2024.

Søk i Søknadsweb.

Aktueltsak (Vestibylen)

Om studieprogrammet for basiskompetanse

Studieprogrammet for basiskompetanse er for deg som trenger å møte minstekravet for utdanningsfaglig kompetanse i  forbindelse med ansettelse eller opprykk. For å få godkjent utdanningsfaglig kompetanse er ett av kravene at du har 200 timer formell pedagogisk utdanning knyttet til læring og undervinsing i høyere utdanning. Dersom du har 200 timer eller 10 studiepoeng innenfor dette området fra før kan du se bort fra kursene vi tilbyr. Du er velkommen til å delta, men du trenger altså ikke.

For deg som ikke kan dokumentere kravet om 200 timer har vi utviklet et studieprogram i universitetspedagogikk. Det består av to deler. Del 1 er et innføringsemne og går over to samlinger. Del 2 er ulike moduler i fagdidaktikk. Disse bidrar fakultetene med. Man må velge 5 ulike moduler og hele studieprogrammet i universitetspedagogikk (før høgskulepedagogikk) skal gjennomføres i løpet av 2 år.

Kan du dokumentere formell utdanning som er mindre enn 200 timer eller 10 studiepoeng, kan du søke innpass for denne utdanningen i studieprogrammet. Her kan du lese om innpass.

Studieplan HSPED

Studieprogrammet for basiskompetanse i universitetspedagogikk ved HVL består av:

 

Gruppesamtale

Ved HVL blir det òg forska på universitetspedagogikk. Her finn du meir informasjon om forskargruppa «Universitetspedagogikk».

Forskargruppa Universitetspedagogikk
Hender på tastatur

På hvilken måte har utdanningsfaglig kompetanse og pedagogisk mappe betydning for undervisere i høyere utdanning når det gjelder ansettelse og opprykk?

Utdanningsfaglig kompetanse og pedagogisk mappe

Kontaktinformasjon

Ta kontakt