FD 28 Kunstig intelligens i utdanning | Vår 24

Fagdidaktiske moduler | valgfri modul

Hva vil kunstig intelligens bety for fremtidens undervisning og læring? I en tid der kunstig intelligens (KI) utvikler seg med en hastighet som måles i dager og uker snarere enn måneder og år, står utdanningssektoren overfor både utfordringer og muligheter. Vi behøver ikke være passive mottakere av denne teknologiske utviklingen; vi har også mulighet til å være aktive deltakere som former hvordan KI blir brukt i sektoren.

Nettstudium

Hopp til

  Dette er en valgfri modul som inngår i «HSPED802 Fagdidaktisk fordjuping i høgskulepedagogikk».

  Modulen tar sikte på å forberede deltakerne på det raskt skiftende landskapet. Vi vil utforske hvordan KI, og spesielt generativ KI, kan innlemmes i pedagogiske praksiser for å forbedre læring og undervisning, samtidig som vi vurderer de etiske og praktiske implikasjonene. Deltakerne vil selv få eksperimentere med moderne KI-verktøy, og teste de ut i egen undervisning.

  Sammen utforsker vi hvordan moderne kunstig intelligens ligger an til å transformere utdanning og læring, og hvilke utfordringer og muligheter vi står ovenfor.

  Modulen vil gi en forståelse av hvordan KI-teknologier kan innlemmes i pedagogiske praksiser for å forbedre – og også hindre – læring og undervisning. Vi vil diskutere hvordan alle i utdanningssektoren har et ansvar for å utnytte potensialet KI har for å bidra til bedre utdanning, samtidig som vi beskytter mot potensielle praktiske og etiske farer. Spesielt vil vi se på hvordan generativ KI har potensial til å endre lærerens rolle og funksjon i utdanningen.

  I løpet av modulen vil alle deltakerne lære hvordan man effektivt kan bruke generativ KI, spesielt hvordan grunnleggende prinsipper for «prompt engineering» kan forbedre resultater fra generativ KI-systemer.

  Nøkkelbegrep

  • Kunstig intelligens i utdanning
  • Generativ kunstig intelligens
  • «Prompt engineering»
  • Etiske hensyn for kunstig intelligens i utdanning

  Læringsutbytte

  Kunnskaper

  • Deltakerne skal ha innsikt i hvordan generativ kunstig intelligens fungerer.
  • Deltakerne skal ha kunnskap om hvordan KI kan brukes for å forbedre læring og undervisning.
  • Deltakerne skal ha kunnskap om de raskt voksende mulighetene og utfordringene som følger med den akselererende utviklingen av kunstig intelligens-teknologi.
  • Deltakerne skal forstå de etiske hensynene ved bruk av kunstig intelligens i utdanning

  Ferdigheter

  • Deltakerne skal være effektive brukere av KI-verktøy, med et spesielt fokus på generativ KI og prinsipper for «prompt engineering».
  • Deltakerne skal kunne anvende KI-verktøy i egen undervisningspraksis.
  • Deltakerne skal kunne tilpasse KI-verktøy til ulike pedagogiske kontekster.

  Generell kompetanse

  • Deltakerne skal kunne vurdere etiske og praktiske implikasjoner av å bruke KI i utdanning, inkludert hvordan det kan påvirke lærerens rolle og status.

  Læringsaktiviteter

  Kurset vil bestå av tre nettbaserte samlinger, hver på 3 timer, samt mellomarbeid og praktisk utprøving i egen undervisning.

  Vurdering

  Det er to arbeidskrav knyttet til kurset.

  1. Utvikle et undervisningsopplegg som integrerer KI, med en begrunnelse for pedagogiske og didaktiske valg.
  2. Delta i diskusjoner og gruppearbeid under de nettbaserte samlingene.

  Deltakerne vil få formativ tilbakemelding på arbeidskravene gjennom gruppeaktiviteter og diskusjoner i de nettbaserte samlingene.

  Organisering av modulen

  • Videoforelesninger
  • Nettbaserte synkrone samlinger
  • Praktisk utprøving i egen undervisning mellom samlingene
  • Innspill fra studenter og deres syn på kunstig intelligens.

  Læringsplatform: Canvas

  Sted: Zoom

  Digitale samlinger på Zoom

  • Samling 1: Introduksjon til generativ KI og KI i utdanning- tirsdag 6. februar, kl.12.15-15.00
  • Samling 2: Bruk av KI-verktøy i undervisning- tirsdag 20. februar, kl.12.15-15.00
  • Samling 3: Etiske og praktiske utfordringer- tirsdag 9. april, kl.12.15-15.00

  Anbefalt litteratur og ressurser

  Listen vil bli oppdatert ved kursstart.