FD 29 Grunnleggende bruk av virtuell realitet som læringsressurs | Vår 24

Fagdidaktiske moduler | valgfri modul

Virtuell realitet (VR) kan være et nyttig verktøy for studenters læring, men det kan være utfordrende å avgjøre om denne digitale ressursen er relevant for din undervisning. Undervisning i teknologirike miljøer krever at foreleseren besitter faglig, pedagogisk og teknologisk kompetanse. Denne modulen gir deg som faglærer en innføring i bruk av VR-briller (teknologisk og pedagogisk kompetanse).

Bergen

Hopp til

  Dette er en valgfri modul som inngår i «HSPED802 Fagdidaktisk fordjuping i høgskulepedagogikk».

  Målgruppen er ansatte som er interessert i å bruke VR til undervisning.

  Læringsutbyttebeskrivelse

  Kunnskaper

  • Kandidaten har grunnleggende kunnskap om bruk av utvidet virkelighet (XR), med fokus på VR i undervisning
  • Kandidaten har god kunnskap om VR og relevans i utdanning
  • Kandidaten har satt seg inn i relevant forskningslitteratur om bruk av VR

  Ferdigheter

  • Kandidaten kan bruke VR-briller

  Generell kompetanse

  • Kandidaten kan finne og kritisk vurdere relevans av VR i egen undervisning

  Organisering av modulen

  Selvstudie, to fysiske samlinger, to arbeidskrav.

  Læringsplattform: Canvas

  Læringsaktiviteter

  Modulen har to fysiske samlinger. Før samlingene er det lagt opp til selvstudie (videoforelesninger, lese faglitteratur, diskusjonsforum). I de fysiske samlingene vil utprøving av VR-briller stå sentralt.

  Fysiske samlinger på Kronstad:

  • Første samling: 21. mars, kl. 09.00-12.00
  • Andre samling: 24. april, kl. 09.00-12.00

  Arbeidskrav

  Arbeidskrav 1 og 2: Låne VR-briller i Læringslab. Innlegg i diskusjonsforum og svare på andre innlegg (det publiseres vurderingskriterier i Canvas).

  Vurdering

  For å bestå modulen må kandidaten delta i undervisningsaktiviteter på samlingene (2 samlinger) og få arbeidskravene godkjent (2 arbeidskrav).
  Hvis kandidaten ikke kan delta på en samling, vil arbeidskravene være godkjent i to påfølgende semester, gitt at kurset går.

  Litteratur

  Di Natale, A. F., Repetto, C., Riva, G., & Villani, D. (2020). Immersive virtual reality in K‐12 and higher education: A 10‐year systematic review of empirical research. British Journal of Educational Technology, 51(6), 2006–2033. https://doi.org/10.1111/bjet.13030

  Selvvalgt artikkel

  Simon-Liedtke, J. T. and Baraas, R. (2022). Towards eXtended Universal Design. In: Garofolo, I., Bencini, G. and Arenghi, A. (Eds). Studies in Health Technology and Informatics. IOS Press. [Online]. Available at: doi: 10.3233/SHTI220865 [Accessed 7 December 2023]

  Anbefalt litteratur

  Madary, M. and Metzinger, T. K. (2016). Recommendations for Good Scientific Practice and the Consumers of VR-Technology. Frontiers in Robotics and AI, 3. [Online]. Available at: doi: 10.3389/frobt.2016.00003 [Accessed 13 October 2021].

  Simon-Liedtke, J. T. and Baraas, R. (2022). Towards eXtended Universal Design. In: Garofolo, I., Bencini, G. and Arenghi, A. (Eds). Studies in Health Technology and Informatics. IOS Press. [Online]. Available at: doi: 10.3233/SHTI220865 [Accessed 7 December 2023]