Microsoft Copilot

Microsoft Copilot (tidligere Bing Chat Enterprise) er en kunstig intelligens-drevet samtalerobot som ligner på andre kjente verktøy som for eksempel ChatGPT. Copilot kan hjelpe deg å utføre arbeidsoppgaver, gi kontekstuell støtte og automatiserte forslag. Tjenesten er tilgjengelig for ansatte ved HVL.

Copilot for HVL-brukere

 • Tilgjengelig for ansatte ved HVL fra høsten 2023.
 • For brukere av nettleseren Microsoft Edge, er verktøyet Copilot integrert i nettleseren og innlogging skjer automatisk for alle som er pålogget sin HVL Microsoft-konto.
 • Du kan alternativt få tilgang til Copilot ved å logge på via lenken under.
 • Copilot støttes for øyeblikket bare i nettleserne Microsoft Edge eller Chrome, på Windows og Mac OS.
 • Tilgang for HVL-studenter vurderes våren 2024. Mer informasjon kommer her så snart det er avklart.

Logg på her

copilot.microsoft.com

 

Mer informasjon

Kom i gang

Lisensiert tilgang forutsetter aktiv MS 365-lisens ved HVL.

Hva kan jeg bruke Copilot til?

Funksjonene til Copilot inkluderer:

 • Hjelpe til å skrive, redigere og forbedre tekster.
 • Utføre søk og gi kontekstuelle svar.
 • Oppsummere ulike typer dokumenter, inkludert PDF-filer og lengre nettstedinnhold.
 • Generere bilder via Copilots integrasjon med Dall-E.

I tillegg til disse grunnleggende funksjonene vil det være flere aktuelle bruksområder avhengig av hvilken rolle du har. Uavhengig av om du er underviser, forsker eller har en administrativt rolle, bruk Copilot på en etisk og ansvarlig måte. Vær bevisst på reglement for personvern, datasikkerhet og eksamensreglementet (se nedenfor). Vær alltid klar over KI-verktøyenes begrensninger.

Ulike brukere vil kunne ha nytte av Copilot på ulike måter. Hvis du har oppdaget innovative måter å bruke verktøyet på, eller utfordringer og forbehold som du mener flere bør være klar over, del dem gjerne med kollegaene dine og med KI koordineringsgruppen ved å sende en e-post til: KI@hvl.no.

Hva kan jeg ikke bruke Copilot til? Personvern og datasikkerhet

Copilot (for HVL) er fullt GDPR-kompatibel. Dine bruker- og chatdata lagres ikke, Microsoft har ikke tilgang til disse og de brukes ikke til å trene modellene. Likevel er det viktig å nevne at en av hovedfunksjonene til Copilot er at den kan lage og gjennomføre søk. Søkestrengen kan i seg selv lekke deler av informasjonen som er gitt i en samtale.

I motsetning til GPT UiO, er Copilot derfor kun godkjent for åpen (grønn) informasjon, som vil si data som kan deles åpent med hvem som helst, internt og eksternt. Eksempel på åpen (grønn) informasjon er:

 • informasjon om studietilbud og forskingsvirksomhet
 • åpne publiseringer
 • studie- og forskingsmateriell som ikke er avgrenset av opphavsrett

Copilot er ikke godkjent for intern (gul), fortrolig (rød) eller strengt fortrolig (svart) informasjon.

Du finner mer om lagring av data, klassifiseringsnivåene og eksempler på datatyper ved lagring av informasjon ved HVL her:

Begrensninger og forbehold ved Copilot

Følgende råd og anbefalinger er hentet fra flere kilder, blant annet Microsoft, UiO, NTNU, Datatilsynet og UiT:

 1. Tenk gjennom hva du skal bruke tjenesten til. Husk at kunstig intelligens bare er et verktøy, og erstatter ikke kritisk tenkning og vurderingsevne.
 2. Vær bevisst på begrensningene til kunstig intelligens og ikke overlat beslutningstaking og problemløsning til verktøyet.
 3. Vær kritisk til svar tjenesten gir deg. Du må regne med at språkmodellen genererer tekst og bilder med feilaktig informasjon som kan fremstå som mer troverdig og sannferdig enn den faktisk er.
 4. Dersom KI-tjenesten har blitt brukt for å løse eller få svar på en oppgave, må du fortsatt kunne forklare prosessen.
 5. Du må anta at referansene tjenesten oppgir kan være oppdiktet eller feilaktige.
 6. Vær oppmerksom på at KI-en kan være diskriminerende. KI-en er ikke bedre enn datagrunnlaget den er trent på.
 7. Vurder alltid risikoen opp mot nytten ved bruk av KI-verktøy.
  • Identifiser – hvilke uønskede hendelser kan oppstå?
  • Analyser – hva er konsekvensen dersom disse hendelsene skjer?
  • Evaluer – kan du akseptere denne risikoen eller må du iverksette risikoreduserende tiltak?
 8. Du må gjøre en manuell kontroll av svaret språkmodellen gir deg, før du videreformidler eller bruker svaret tjenesten har gitt deg i en annen sammenheng.
 9. Vær transparent og åpen om hva som er gjort av KI. Ved bruk og videreformidling av svar bør du vurdere om innhold generert av KI må merkes med at teksten/oppgaven er løst med hjelp av KI.
 10. Personopplysninger: Ikke bruk språkmodellen til å behandle personopplysninger, verken om deg selv eller andre.
 11. Saksbehandling: Ikke bruk språkmodellen til saksbehandling av studentsaker eller andre saker.
 12. Vær bevisst eierskapet til svarene tjenesten genererer, og forsikre deg om at du ikke begår plagiat, bryter lov om opphavsrett eller på annet vis krenker andres rettigheter.
 13. Husk at du gjerne ikke får samme svar to ganger – ikke bruk språkmodellen til oppgaver som krever integritet.
 14. Ikke legg inn informasjon som er lukket (dvs. intern, fortrolig), f.eks. interne eller opphavsrettsbeskyttede dokumenter.
 15. "Prompt engineering" er et nytt fagfelt som har vokst frem parallelt med de nye KI-verkøyene som har blitt tilgjengelig de siste årene. Sett deg inn i bruken av prompts/ledetekster og øv deg på bruken av disse for å få best mulig utbytte av KI-verktøyene.
 16. Test og gjør deg kjent med verktøyet før du benytter det i kritiske prosesser.

Hjelpemiddel ved eksamen og retningslinjer om fusk ved HVL

Informasjon om lovlig bruk av hjelpemiddel ved eksamen ved HVL, inkludert om KI-verktøy: 

Se også HVLs tips og hjelperessurser til eksamen og oppgaveskriving: 

HVL har retningslinjer om fusk, som i tillegg til å gi definisjon av fusk, eksempler på fusk og konsekvenser av fusk, også gir råd om hvordan unngå fusk og plagiering, hvordan overholde lov om oppshavrett og tips om god kildebruk.

Regler for sitering og bruk av kilder

Her er lenke til Bibliotekets regler for sitering og bruk av kilder samt lenke til gode hjelperessurser i Søk & Skriv. 

Brukerstøtte HVL

Under finner du ulike kontakter som yter brukerstøtte for ansatte og studenter ved HVL relatert til KI-verktøy. Du kan også bruke Mime Chat (nede til høyre i nettleservinduet) for å finne mer informasjon og svar på spørsmål.  

Brukerstøtte eksamen: 

Brukerstøtte Biblioteket: 

Brukerstøtte IT-hjelp: