Watch party og utprøving av KI-verktøy

Læringslabane på alle campus vil arrangere watch party der me strøymer HVL-konferansen. Me serverer boller og kaffi til alle som kjem innom. Etterpå vert det høve til å prøve ut dei nyaste KI-verktøya.

Program

Onsdag 24 april

Frå kl 12.00:

Bli med på watch party og sjå HVL konferansen som vert strøyma til læringslab ved alle campus! Me serverer boller og kaffi til alle som kjem innom.

Etter konferansen vert det høve til å prøve ut mange av dei aller nyaste KI-verktøya. Me i læringslab er til stades for å hjelpa deg eller svara på spørsmål om det er noko du lurer på.

Velkommen!