Kunstig intelligens i utdanning

HVL tar grep om utvikling av kunstig intelligens i utdanningen. Ved å samle våre ressurser og kompetanser kan vi sammen bidra til at kunstig intelligens innlemmes i utdanning på innovative og pedagogisk effektive måter. HVL tilbyr kurs til alle ansatte med oppstart 6. februar 2024.

Kunstig intelligens i utdanning er et kurs som er tilpasset alle ansatte uavhengig av fagområde eller kompetanse. Kurset inngår som en valgfri modul i fagdidaktisk fordypning i universitetspedagogikk, og består av 20 timer med tre digitale samlinger og utforskning i egen undervisning. Kurset retter seg mot alle ansatte på HVL. I tillegg vil det være noen plasser for eksterne fra andre UH-institusjoner. I løpet av kurset skal vi tenke sammen og utforske hva som kjennetegner generativ KI og dens betydning på undervisning og produktivitet.

– Vi ønsker oss et bredt spekter av perspektiver. Målet er at kurset fører til at mange stemmer møtes til diskusjon for å utforske dette sammen, sier førsteamanuensis og kursholder Alexander S. Lundervold.

KI i hverdagen

Kunstig intelligens og språkmodeller som ChatGPT påvirker alle våre utdanninger, både deg som underviser eller jobber som administrativ støtte.

– Gjennom kurset skal vi utforske konkrete verktøy som du kan bruke i hverdagen. Alle er invitert med slik at vi kan være endringsagenter som sprer dette videre, sier Lundervold.

Et annet perspektiv er at kurset vil gi større forståelse og innsikt i hvordan studentene bruker disse verktøyene. Kurset er tverrfaglig og er ikke knyttet til fakultet eller fagområde. Arbeidet med KI skal være forankret i hele organisasjonen. 

– Vi har alle mulighet til å være aktive deltakere som former hvordan KI blir brukt i undervisning. Her kan HVL ta en viktig posisjon, sier Lundervold. 

Gå til påmelding (frist 30.01.24)

Vil utvikle ny praksis

Vi vet fra denne rapporten levert av faggruppen universitetspedagogikk i september 2023 at 9 % av studentene ved HVL svarer å ha opplevd at KI er en integrert del av undervisningen.

– Med dette kurset ønsker vi å utvikle en ny praksis, sier førsteamanuensis Anja Møgelvang og førstelektor Camilla Bjelland fra universitetspedagogikk. 

Når vi spiller på lag og er flere som lærer noen konkrete verktøy vil kreative og nye undervisningsmetoder styrkes betraktelig.

- Bruk av KI i undervisning er en viktig forutsetning i vårt samfunnsoppdrag og i tråd med HVL sin strategi om å forstå og løse fremtidens samfunnsutfordringer, sier Møgelvang og Bjelland.

Hva er generativ KI?

Generativ kunstig intelligens (KI) bruker maskinlæringsteknikker for å generere nytt innhold som ligner på menneskeskapt innhold – for eksempel tekst, bilder, lyd og video. Generativ betyr at den ikke bare tolker informasjon, men også skaper originalt innhold. (Kilde: ChatGPT)

Nyttige lenker