Bilde av de fem underviserne ved HVL som fikk status som meritterte undervisere i juni 2022.

Meritterte undervisere 2022

I 2021 ble meritteringsordningen ved HVL lyst ut for første gang, som pilotordning, med tildeling av status i 2022. Her kan du lese søknadene til de fem som fikk tildelt status som meritterte undervisere i 2022 og se opptak fra HVL-konferansen 2022, hvor de ble markert og fikk presentere smakebiter fra egen undervisning med studentengasjement som felles tema.

Meritterte undervisere 2022

bilde av Katrine Aasekjær

Katrine Aasekjær

Førstelektor

bilde av Glenn Øvrevik Kjerland

Glenn Øvrevik Kjerland

Førsteamanuensis

bilde av Gry Sjøholt

Gry Sjøholt

Assisterande instituttleiar

bilde av Karin Elisabeth Sørlie Street

Karin Elisabeth Sørlie Street

Førsteamanuensis

«Kriterier for merittering» 2021-22

Følgende er hentet fra Kriterier for merittering som gjaldt ved utlysning i 2021/-22. Merk at kriteriene er justert for utlysning 2023:

«Merittert status skal tildeles ansatte i utdanningsfaglige stillinger som har vist betydningsfull innsats for å sikre utdanningskvalitet i bred forstand. For å oppnå status som merittert underviser, må du dokumentere at du har en systematisk og vitenskapelig tilnærming til undervisning, fokus på studentenes læring, kollegial holdning med fokus på deling av erfaring, og har utviklet en pedagogisk filosofi over tid.

For å bli merittert som underviser ved HVL må du som søker vise særlig god teoretisk forståelse og praksis innenfor følgende tre områder:

  • et fokus på studentenes læring i planlegging, gjennomføring og vurdering av egen undervisning
  • en systematisk, forskende og vitenskapelig tilnærming til undervisningspraksis over tid
  • en kollegial holdning og praksis med fokus på deling av erfaring knyttet til undervisning og læringsledelse»

Belønning

De fem som fikk tildelt status som meritterte undervisere i 2022 mottok en individuell belønning på to lønnstrinn hver, mens den meritterte sitt utdanningsmiljø fikk en engangssum på 100 000 kroner til videre utvikling av utdanningskvalitet.

De meritterte på HVL-konferansen 2022

De meritterte presenterte erfaringer fra egen undervisning på HVL-konferansen 25. oktober 2022, hvor studentengasjement var tema. Se opptak her:

Meritteringsordningen ved HVL