Førsteamanuensis

Karin Elisabeth Sørlie Street

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg forsker på elevers mestringsforventninger (self-efficacy beliefs) i matematikk. I tillegg jobber jeg med klasseromsobservasjoner, og driver et FoU prosjekt som handler om å støtte studenters forberedelse til læreryrket gjennom bruk av videoklipp fra skolen. 

Underviser i
  • GLU 5-10
  • GLU 1-7
  • Master i læring og undervisning
Forskar på
  • Self-efficacy beliefs (mestringsforventninger)
  • Students' motivation in mathematics
  • Teacher professional development
Forskargrupper

RiLT (Research in Learning & Teaching)

LUMA (Læring og undervisning i Matematikk)