Arbeids- og kompetanseområde

Som leder har jeg ansvar for at avdelingen har gode samarbeid med fakultetene, toppledelsen og de andre avdelingene for å videreutvikle undervisningen og læringen på HVL.

Underviser i

Når det finnes tid:

 • Vitenskapsteori
 • Epistemologi
 • Forskningsmetodologi
 • Universitetspedagogikk
Forskar på

Når det finnes tid:

 • Vitenskapsfilosofi og epistemologi
 • Hvordan undervise i vitenskapene og i vitenskapsfilosofi
 • Hvordan studenter kan anvende KI for økt læring
 • Minoritetsstudenters erfaringer med høyere utdanning
 • Universitetspedagogikk

Publikasjonar

 • Critical realism as a fractal philosophy

  Isaksen, Karl Robert (2024)
 • Teaching and Learning Abstract Ideas via the Abstraction Ladder - A Phenomenological Invitation

  Isaksen, Karl Robert (2024)
 • Modern Nordic Students Embarking on Higher Education: Who Are They, What Are Their Challenges, and What Support Do They Need?

  Heiberg, Ingrid Gilje, Colclough, Simon Norheim, Isaksen, Karl Robert (2024)
 • Studentane si læring er mindre viktig

  Isaksen, Karl Robert, Papas, Alexander (2024)
 • Exploring the curricular and pedagogical decision criteria for research-based learning design in undergraduate studies

  Pourhejazy, Pourya, Isaksen, Karl Robert (2024)
Vis alle