Arbeids- og kompetanseområde

Som leder har jeg ansvar for at avdelingen har gode samarbeid med fakultetene, toppledelsen og de andre avdelingene for å videreutvikle undervisningen og læringen på HVL.

Underviser i

Når det finnes tid:

  • Vitenskapsteori
  • Epistemologi
  • Forskningsmetodologi
  • Universitetspedagogikk
Forskar på

Når det finnes tid:

  • Vitenskapsfilosofi og epistemologi
  • Hvordan undervise i vitenskapene og i vitenskapsfilosofi
  • Hvordan studenter kan anvende KI for økt læring
  • Minoritetsstudenters erfaringer med høyere utdanning
  • Universitetspedagogikk

Publikasjonar