Nøkkeltal for HVL

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ein av dei største utdanningsinstitusjonane i Noreg. Kvart år uteksaminerer vi omlag 3000 kandidatar som er med på å løyse viktige samfunnsoppgåver.

Nøkkeltal HVL 

 • Studentar: 16.483 (2023)
 • Årsverk: 1.966,71 (2023)
 • Totale driftsinntekter: 2.520.469.000 kroner (2022)
 • Statstilskudd: 2.249.749.000 kroner (2022)
 • Tildeling frå Noregs forskingsråd: 75.446.000 (2022)
Studentar
16483
Årsverk
1967
Bachelorprogram
49
Masterprogram
32
Ph.d.-program
5
 • Årsstudium: 17
 • Bachelorprogram: 49
 • Masterprogram: 32
 • Ph.d.-program: 5
 • Etter- og vidareutdanningar: 90

Bachelorkandidatar som gjennomfører på normert tid: 59,85%. Gjennomsnitt statlege institusjonar: 53,66% (kullet 2019–2022).

Mastergradskandidatar som gjennomfører på normert tid: 57,76%. Gjennomsnitt statlege institusjonar: 55% (kullet 2020–2022).

Fakultetet FTMS blei oppretta 1.1.2024, samtidig som fakulteta FIN og FØS blei avvikla. Tala for FTMS er basert på summen av tala for FIN og FØS hausten 2023.

 • Studentar i Bergen: 10.420 i 2023
 • Studentar i Førde: 850 i 2023
 • Studentar i Haugesund: 1.905 i 2023
 • Studentar i Sogndal: 2.360 i 2023
 • Studentar på Stord: 950 i 2023
  Tala er avrunda til næraste 5 av omsyn til personvern.