Nøkkeltal for HVL

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ein av dei største utdanningsinstitusjonane i Noreg. Kvart år uteksaminerer vi omlag 3000 kandidatar som er med på å løyse viktige samfunnsoppgåver.

Nøkkeltal for HVL i 2023 

 • Studentar: 15.720 
 • Årsverk: 1.966,71 
 • Totale driftsinntekter: 2.737.859.000 kroner 
 • Statstilskudd: 2.364.402.000 kroner 
 • Tildeling frå Noregs forskingsråd: 86.131.000 
Studentar
16483
Årsverk
1967
Bachelorprogram
49
Masterprogram
32
Ph.d.-program
5
 • Årsstudium: 17
 • Bachelorprogram: 49
 • Masterprogram: 32
 • Ph.d.-program: 5
 • Etter- og vidareutdanningar: 90

Bachelorkandidatar som gjennomfører på normert tid: 57,78 % (kullet 2020–2023). Gjennomsnitt statlege institusjonar: 52,1 %

Mastergradskandidatar som gjennomfører på normert tid, 2-årig program: 50,32 % (kullet 2021–2023). Gjennomsnitt statlege institusjonar: 54,2 % 

Mastergradskandidatar som gjennomfører på normert tid, 5-årig program: 58,23 % (kullet 2018–2023). Gjennomsnitt statlege institusjonar: 53,6 %

 

 • Studentar i Bergen: 10.190 våren 2024
 • Studentar i Førde: 760 våren 2024
 • Studentar i Haugesund: 1.800 våren 2024
 • Studentar i Sogndal: 2.140 våren 2024
 • Studentar på Stord: 830 våren 2024