Nøkkeltal for HVL

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ein av dei største utdanningsinstitusjonane i Noreg. Kvart år uteksaminerer vi omlag 4.500 kandidatar som er med på å løyse viktige samfunnsoppgåver.

Nøkkeltal HVL 

 • Studentar: 16.809 (2022)
 • Årsverk: 1.974 (2022)
 • Totale driftsinntekter: 2.458.781.000 kroner (2021)
 • Tildeling frå KD og andre statlege etatar: 2.343.936.000 kroner (2021)
 • Tildeling frå Noregs forskingsråd: 72.016.000 (2021)
Studentar
16809
Årsverk
1974
Bachelorprogram
49
Masterprogram
32
Ph.d.-program
5
 • Årsstudium: 17
 • Bachelorprogram: 49
 • Masterprogram: 32
 • Ph.d.-program: 5
 • Etter- og vidareutdanningar: 90

Bachelorkandidatar som gjennomfører på normert tid: 59,71%. Gjennomsnitt statlege institusjonar: 53,5% (2021).

Mastergradskandidatar som gjennomfører på normert tid: 57,76%. Gjennomsnitt statlege institusjonar: 56,27% (2021).

 • Studentar i Bergen: 10.410 i 2022 (62 %)
 • Studentar i Førde: 930 i 2022 (5,5 %)
 • Studentar i Haugesund: 1.725 i 2022 (10 %)
 • Studentar i Sogndal: 2.590 i 2022 (15,5 %)
 • Studentar på Stord: 1.155 i 2022 (7 %)