Nøkkeltal for HVL

HVL i 2017

 • Studentar: 16.217
 • Årsverk: 1.647
 • Total omsetning: 1 119 000 000 kr
 • Budsjett frå KD: 1,794 milliard kr

Dei fire fakulteta pr 1.1.2018

 • Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI): Ca. 6 000 studentar på campus Sogndal, Bergen og Stord

 • Fakultet for helse- og sosialvitskap (FHS): Ca. 4 600 studentar på campus Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund

 • Fakultet for ingeniør- og naturvitskap (FIN): Ca. 3 600 studentar på campus Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund

 • Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS): Ca. 2 000 studentar på campus Sogndal, Bergen og Haugesund

HVL pr 1.1.2017

Nærregion Bergen:

 • Årsverk: 886
 • Studentar: 9.205

Nærregion Sogn og Fjordane:

 • Årsverk: 362
 • Studentar: 4.033

Nærregion Stord/Haugesund:

 • Årsverk: 330
 • Studentar: 3.399

Sjå fleire nøkkeltal i årsrapporten 2017-2018