Nøkkeltal for HVL

HVL pr 1.1.2017:

  • Årsverk: 1.578
  • Studentar: 16.637
  • Budsjett KD: 1,791 milliard kroner

Nærregion Bergen:

  • Årsverk: 886
  • Studentar: 9.205

Nærregion Sogn og Fjordane:

  • Årsverk: 362
  • Studentar: 4.033

Nærregion Stord/Haugesund:

  • Årsverk: 330
  • Studentar: 3.399

Sjå fleire nøkkeltal i årsrapporten.