System for arbeid med kvalitet i utdanningane

Kvaliteten i utdanningane ved HVL skal sikrast gjennom systematisk arbeid med forbetring og vidareutvikling. Systemet for arbeid med kvalitet i utdanningane gjeld all utdanning på alle nivå, og definerer måla for arbeidet med kvalitet.

Kvalitetssystemet er vedtatt av styret og tar utgangspunkt i strategien til HVL


Kontakt oss

Har du tilbakemeldingar eller spørsmål? Send oss gjerne ein e-post!

kvalitet@hvl.no