• Medan sommaren no vitjar Høgskulen på Vestlandet byrjar eg å gleda meg til hausten. Studiestart er måndag 12. august og førebuinga til å ta imot nye studentar på aller beste vis er godt i gang ved alle våre campus; i Bergen, i Førde, i Haugesund, i Sogndal og på Stord.

  • I desse vakre mai-dagar og heilt fram mot siste delen av juni er mange tusen studentar ved Høgskulen på Vestlandet hektisk opptekne med å fullføra studieåret 2023-2024.

  • Rektor Gunnar Yttri og avtroppande leiar på Studenttinget på Vestlandet, Henrik Haug, poserer til kamera framføre ein Studenttinget på Vestlandet-rollup.

    Første helga i mai var Studenttinget på Vestlandet samla for å gjera viktige val av tillitsvalde for studieåret som står føre.

bilde av Gunnar Yttri

Gunnar Yttri

Rektor Gunnar Yttri er ansvarleg leiar for den samla faglege og administrative verksemda ved Høgskulen på Vestlandet.