Aktiv student i Haugesund

Campus Haugesund har mange tilbod for deg som vil oppleve meir enn førelesningar og lesesalsliv. Som student kan du bli medlem i studentorganisasjonar som tilbyr eit breitt spekter av aktivitetar innanfor idrett og friluftsliv, og ta del i det særprega kulturlivet i byen.

Dersom du vil bli fort kjent med andre, er det lurt å delta på mykje av det som skjer i faddergruppa og fadderveka! Les meir om fadderarrangementene under studiestart her.

Studenthuset Stødden

Midt i Haugesund finn du studenthuset Stødden, der du kan få brukt dei kreative og sosiale sidene dine. Her blir det arrangert konsertar, temafestar, spelekveldar, i tillegg til quiz kvar torsdag. Stødden er ein del av Studentersamfunnet i Haugesund og blir drifta av studentar. Du kan vere med på å drive bar, vere DJ, eller stå på scena.

Studentforeningar

Studentorganisasjonen StudKick byr studentane på spanande naturopplevingar. StudKick rommar eit breitt spekter av aktivitetar, og gjennom året arrangerer dei mellom anna kitekurs, fisketur og fjelltur, i tillegg til klatring ein gang i veka. Medlemmer kan låne surfebrett, våtdrakt, klatreutstyr, ski, campingutstyr og anna materiell utan kostnad.

Studentorganisasjonen StudDykk er klubben for deg som likar å dykke eller har lyst til å prøve det for første gang. Dei arrangerer dykkarkurs og dykketurar til Bømlo, og medlemar får låne utstyr gratis.

Studentidrettslaget HSI tilbyr mellom anna treningssenter på campus, i tillegg til mellom anna fotball, volleyball, handball, innebandy, klatring, orientering, golf, ski-/snowboard og toppturar. Som medlem kan du delta på all idrett i HSI og få rabattar på turneringshelgar og kurs.

Som student har du moglegheit til å påverke din eigen studiesituasjon, til dømes gjennom studentpolitisk arbeid i Studenttinget og i interesseorganisasjonane. 

Interesseorganisasjonar

Fleire av utdanningane på campus Haugesund har aktive interesseorganisasjonar. Her finn du:

Desse faglege foreiningane arrangerer årlege karrieredagar, faglege og sosiale arrangement og turar.

Studentdemokrati

Studenttinget er HVL-studentane sitt øvste organ. Studentane er også representerte i høgskulestyret og andre organ på høgskulen. Engasjer deg i studenttinget for å vere med å påverke rammene for din eigen studiekvardag.

Studentråda er studentorganet på dei ulike avdelingane, og er det naturlege kontaktleddet ut til klassene og enkeltstudentar.

Følg HVL-studentrådet i Haugesund på Facebook her.

 

Studenter på studenthuset Stødden i Haugesund sentrum
Studenter viser fram ulike aktiviteter i studentorganisasjonen StudKick
Studentar på tur i seglbåt
Surfarar på Åkrasanden, Kramøy