Associate Professor

Jon Øivind Hoem

Field of work

Assosiate professor at department of, Høgskolen på Vestlandet – Bergen. Underviser og forsker på nye, digitale medier

For tiden er forskning og utvikling særlig knyttet til robotassistert undervisning, sfæriske medier, utforsking av interaktiv installasjonskunst og bruk av mobilteknologi.

Jon leder forskernettverket IKT og medier i UH-nett Vest og er tilknyttet TekLab, et nettverk for akademisk teknologiutvikling på Vestlandet. Jon sitter også i arbeidsgruppen for digitalt samarbeid i UH-nett Vest.

Du finner mermer om forskning og utvikling her

Foredrag og presentasjoner