Førsteamanuensis

Jon Øivind Hoem

Arbeids- og kompetanseområde

Jon er førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskolen på Vestlandet – Bergen. Underviser og forsker på nye, digitale medier og tekngrense opp til dette.

Når det gjelder FoU er fokus på ulike måter rettet mot forholdet mellom medier og fysiske steder. For tiden er dette særlig knyttet til 360-teknologi ( , utforsking av interaktiv installasjonskunst og bruk av mobilteknologi.

Jon leder forskernettverket IKT og medier i UH-nett Vest og er tilknyttet TekLab, et nettverk for akademisk teknologiutvikling på Vestlandet. Jon sitter også i arbeidsgruppen for digitalt samarbeid i UH-nett Vest.

Du finner mer om forskning og utvikling her

Foredrag og presentasjoner