Associate Professor

Åshild Berg-Brekkhus

Courses taught

Theories of education

Didaktik

Educational practice

Capability Approach

Philosophy of Education

Bildung, Critical Thinking and Democratisation

Research areas

Capability expansion in Childhood and Youth

Bildung and Democracy

Vocational education and Trajectories from School to Work

Professional Development in School

Research groups

Lived democracy

SkillsInVet

Publications

 • Capability Approach: Et etisk og verdimessig grunnlag for å introdusere konfliktfylte tema i klasserommet? Raftostiftelsen, "Flytende Frykt", Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemettisme.

  Berg-Brekkhus, Åshild (2021)
 • Om yrkesfagene, plass i utdanningssystemet og ferdigheter.

  Berg-Brekkhus, Åshild (2021)
 • Opportunities, freedom and potentials for democratic participation and citizenship: Students expressed experiences in the light of the capability approach.

  Berg-Brekkhus, Åshild (2021)
 • Presentasjon av egen forskning/doktorgradsarbeid

  Berg-Brekkhus, Åshild (2021)
 • Mulighetsbetingelser, frihet og utviklingspotensial hos elever i den videregående skolen: En kvalitativ to-casestudie i lys av kapabilitetstilnærmingen.

  Berg-Brekkhus, Åshild (2020)
 • Show all