PhD Candidate

Birthe Møgster

Publications

 • Knowledge Development in Work Package (WP) 3

  Møgster, Birthe (2024)
 • Hjelpernes kunnskaps- og støttebehov

  Reime, Monika Alvestad, Møgster, Birthe (2024)
 • Research Circles as a Method for Implementing New Services in the Public Health and Welfare System

  Møgster, Birthe, Ness, Ottar, Reime, Monika Alvestad (2024)
 • Bereavement support after a drug-related death in Norway: Professional perspectives

  Reime, Monika Alvestad, Møgster, Birthe, Halvorsen, Kjersti (2024)
 • Innovation in Bereavement Care: Research Circles as a Framework for Translation of Research-Based Knowledge

  Møgster, Birthe, Selseng, Lillian Bruland, Reime, Monika Alvestad (2023)
 • Forskningssirkel i END - oppsummering

  Møgster, Birthe (2023)
 • Forskningssirkel i Etterlatte ved narkotikarelatert død (END)- prosjektet

  Møgster, Birthe (2023)
 • “Fra hodet til hjertet” – en case studie om kunnskapstranslasjon gjennom bruk av forskningssirkler

  Møgster, Birthe (2022)
 • Drug Death Related Bereavement and Recovery (The END project)

  Titlestad, Kristine Berg, Selseng, Lillian Bruland, Møgster, Birthe (2022)
 • Drug Death Related Bereavement and Recovery (The END project)

  Møgster, Birthe, Selseng, Lillian Bruland, Titlestad, Kristine Berg (2022)
 • "From head to heart," - A case study of Knowledge Transfer through use of Research Circles.

  Møgster, Birthe (2022)
 • Fra forskning til nye praksiser. Statusrapport fra ENDs forskningssirkel

  Reime, Monika Alvestad, Møgster, Birthe, Lindeman, Sari Kaarina (2022)
 • Bereavement support after drug-related death. Professionals' perspectives of key dimensions for follow-up after the acute phase

  Reime, Monika Alvestad, Møgster, Birthe, Halvorsen, Kjersti (2022)
 • Psycho-social follow up after the acute phase of drug-related bereavement. Professionals' perspectives

  Reime, Monika Alvestad, Møgster, Birthe, Halvorsen, Kjersti (2022)
 • Muligheter og utfordringer for brukermedvirkning i forskende fellesskap. Forskningssirkel i prosjektet Etterlatte ved narkotikarelatert død(END)

  Reime, Monika Alvestad, Møgster, Birthe, Rønning, Berit (2022)
 • Forskningssirkel i Etterlatte ved narkotika- relatert død (END) – prosjektet - en prestentasjon av et Ph.d. - prosjekt

  Møgster, Birthe (2021)
 • Forskningssirkel i Etterlatte ved narkotika- relatert død (END) – prosjektet

  Møgster, Birthe (2021)
 • Forskningssirkler som samarbeidsmetodikk for praksisinnovasjon - Forskningssirkel i Etterlatte ved narkotikarelatert død (END)-prosjektet

  Møgster, Birthe, Reime, Monika Alvestad (2021)
 • Forskningssirkel i Etterlatte ved narkotika- relatert død (END) – prosjektet

  Møgster, Birthe (2021)
 • Forskningssirkler som samarbeidsmetodikk for praksisinnovasjon - En Ph.d.-studie som undersøker forskningssirkler som translasjons- og implementeringsmetodikk

  Møgster, Birthe, Reime, Monika Alvestad (2021)
 • Forskningssirkel i END - organisering

  Møgster, Birthe (2021)
 • Fagappell på Verdens overdosedag 31.08.21

  Møgster, Birthe (2021)
 • ENDkast I «Det skulle jeg ha visst før», reflekterer phd-stipendiat Birthe Møgster og Gunhild Meen saman med Sari Lindeman, om korleis det er å gå frå å jobbe i rustenestene til å forske på sitt eige fagfelt..

  Lindeman, Sari Kaarina, Møgster, Birthe (2021)
 • Strains and challenges of close family members before a drug related death (DRD)

  Møgster, Birthe, Løseth, Hilde-Margit, Lorås, Lennart (2019)
 • Møteplassen - åpne russcener i Bergen.

  Møgster, Birthe, Risøy, Sølvi Marie (2019)
 • The special grief following drug related deaths

  Dyregrov, Kari, Møgster, Birthe, Løseth, Hilde-Margit, Lorås, Lennart, Titlestad, Kristine Berg (2019)
 • Den spesielle sorgen ved narkotikarelatert død

  Dyregrov, Kari, Møgster, Birthe, Titlestad, Kristine Berg, Løseth, Hilde-Margit, Lorås, Lennart (2018)
 • DRUG DEATH RELATED BEREAVEMENT AND RECOVERY (The END-project)

  Titlestad, Kristine Berg, Møgster, Birthe, Løseth, Hilde-Margit, Lindeman, Sari Kaarina, Lorås, Lennart, Dyregrov, Kari (2018)
 • Etterlatte ved narkotikarelatert død – END-prosjektet Rekruttering av deltakere til nasjonal forskningsstudie

  Titlestad, Kristine Berg, Møgster, Birthe, Løseth, Hilde-Margit, Kaald, Sølvi, Dyregrov, Kari (2018)
 • Etterlatte ved narkotikarelatert død (END-prosjektet)

  Titlestad, Kristine Berg, Møgster, Birthe, Løseth, Hilde-Margit, Dyregrov, Kari (2018)
 • Den store stillheten etterpå - Etterlatte etter narkotikadød

  Møgster, Birthe, Lindeman, Sari Kaarina, Lorås, Lennart, Dyregrov, Kari (2017)
 • Restar av det menneskelege: Ei analyse av kva funksjonar Nygårdsparken har for rusmisbrukarar

  Møgster, Birthe (2014)