Professor

Bodil Elise Ravneberg

Research groups

Diversity and integration group.

Publications

 • Preservice teacher perspectives on teaching controversial political issues in multicultural classrooms in Norway and South Africa

  Ravneberg, Bodil Elise, Rangnes, Toril Eskeland (2022)
 • Mot en kontekstuell forståelse av fordomsbegrepet.

  Faye, Reidun, Lindhardt, Eva Mila, Ravneberg, Bodil Elise (2021)
 • Hvordan forstå fordommer? Om kontekstens betydning – i barnehage, skole og samfunn

  Faye, Reidun, Lindhardt, Eva Mila, Ravneberg, Bodil Elise, Solbue, Vibeke (2021)
 • Bokbad på Litteraturhuset i Bergen: Kristoffer Vogt i samtale med redaktørene Marie von der Lippe og Bodil Ravneberg Fordommer i skolen: gruppekonstruksjoner, utenforskap og inkludering (2021). von der Lippe, M. (red.). Oslo: Universitetsforlaget. Hvordan forstå fordommer? Om kontekstens betydning – i barnehage, skole og samfunn (2021). Bodil Ravneberg et.al. (red.). Oslo: Universitetsforlaget.

  Lippe, von der, Marie, Vogt, Kristoffer Chelsom, Ravneberg, Bodil Elise (2021)
 • Funkisbevegelsens identitetspolitikk

  Ravneberg, Bodil Elise (2021)