Publications

 • Dialektbruk i nynorskopplæringa? Eksempel frå eit ph.d.-prosjekt, innleiing til samtale

  Høyland, Brita (2021)
 • "Er eg kritisk nok?" Refleksivitet i didaktisk forsking.

  Høyland, Brita (2021)
 • Lærarars talespråklege praksisar i møte med andrespråkselevar. Ein studie av variasjon og refleksjon

  Høyland, Brita (2021)
 • Presentasjon av ph.d.-prosjektet "Lærarars talespråklege praksisar i møte med andrespråkselevar"

  Høyland, Brita (2021)
 • Talemålsvariasjon i andrespråksundervisning, kva kan forma korleis lærarar snakkar?

  Høyland, Brita (2020)
 • Show all