Arbeids- og kompetanseområde

Fagfeltet mitt er norsk språk og språkbruk, språkleg variasjon og endring, språkhistorie, norsk som andrespråk, skriving og språkutvikling. Eg underviser i språklege emne i grunnskulelærarutdanninga. Eg har doktorgrad i norskdidaktikk, innanfor fagfelta sosiolingvistikk og norsk som andrespråk.

Underviser i
 • Eg underviser i språklege emne i norskfaget i GLU-utdanninga og i vidareutdanning av lærarar.
Forskar på
 • Eg forskar på språk og språkbruk i didaktisk samanheng. Phd.-prosjektet mitt handlar om lærar sine språklege praksisar i innføringsklassar, eller meir presist korleis lærarar tilpassar det norske, munnlege språket sitt i møte med elevar som har norsk som sitt andrespråk, og kvifor desse tilpassingane skjer.
Forskargrupper

Publikasjonar

 • DEVELOPMENT - Andrespråksdidaktikk og språkmangfold i utvikling i teori og praksis

  Ragnhildstveit, Silje, Høyland, Brita (2022)
 • DEVELOPMENT - Andrespråksdidaktikk og språkmangfold i utvikling i teori og praksis

  Ragnhildstveit, Silje, Høyland, Brita, Bukve, Trude (2022)
 • Dialektbruk i nynorskopplæringa? Eksempel frå eit ph.d.-prosjekt, innleiing til samtale

  (2021)
 • "Er eg kritisk nok?" Refleksivitet i didaktisk forsking.

  (2021)
 • Lærarars talespråklege praksisar i møte med andrespråkselevar. Ein studie av variasjon og refleksjon

  (2021)
 • Vis alle