Associate Professor II

Hein Berdinesen

Field of work

Pedagogy, Moral Philosophy, Philosophy of Science
Research groups

Diversity and inclusion 

Education for sustainable development 

Publications

 • Fenomenologi og hermeneutikk

  Berdinesen, Hein (2024)
 • Kuhns paradigmeteori og post-kuhniansk vitenskapsteori

  Berdinesen, Hein (2024)
 • Popper og kritisk rasjonalisme: Falsifikasjonisme

  Berdinesen, Hein (2024)
 • Wienerkretsen og logisk positivisme: Verifikasjonisme

  Berdinesen, Hein (2024)
 • Vitenskapsteori. En innføring for lærerstudenter

  Hugaas, Jon Vegard, Berdinesen, Hein, Sæle, Ove Olsen (2024)
Show all