Førsteamanuensis

Hein Berdinesen

Arbeids- og kompetanseområde

Pedagogisk filosofi, etikk, vitenskapsteori

Underviser i

  • Pedagogikk, profesjonsetikk, vitenskapsteori, akademisk skriving

Forskar på

  • Utdanning for bærekraftig utvikling, mangfold og inkludering

Forskargrupper