Førsteamanuensis

Hein Berdinesen

Arbeids- og kompetanseområde

Pedagogisk filosofi, profesjonsetikk, vitenskapsfilosofi 

Underviser i
 • Pedagogikk, profesjonsetikk, vitenskapsfilosofi, akademisk skriving
Forskar på
 • Reflekerende tenkning, reflekterende praksis og øving i lærerutdanningen, Utdanning for bærekraftig utvikling, mangfold og inkludering
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Innledning

  (2021)
 • Ny pedagogisk praksis. Eksempler på praksisorientert forskning i Fagfornyelsen

  (2021)
 • Norsk natur trenger et sterkere rettsvern

  Berdinesen, Hein, Mikkelsen, Gunvar (2021)
 • Forord

  Lavik, Trygve, Skjerve, Kjetil Mangset, Berdinesen, Hein (2021)
 • Den teknologiske tidsalder

  (2020)
 • Vis alle