Associate Professor

Idar Mestad

Publications

 • Naturfagstudenters erfaringer med og oppfatning av FOU-oppgaven i syklus 1

  Eklund, Gunilla Brita Maria, Mestad, Idar, Aksland, Charlotte, Jegstad, Kirsti Marie (2021)
 • Student teachers' experiences of writing research assignments – challenging and inspiring 

  Eklund, Gunilla Brita Maria, Mestad, Idar, Aksland, Charlotte, Jegstad, Kirsti Marie (2021)
 • Students’ critical thinking – test results, classroom practices, and a new teaching framework [Symposium]

  Kolstø, Stein Dankert, Stadler, Matthias Gregor, Mestad, Idar, Paulsen, Vegard Havre, Larsen, Jørgen Stange (2021)
 • Allmenndannende Realfag Gjennom Utforsking Med Ekte og Nære Tall

  Mestad, Idar (2021)
 • Presentasjon av ARGUMENT-prosjektet

  Mestad, Idar (2021)