Førsteamanuensis

Idar Mestad

Arbeids- og kompetanseområde

Idar Mestad er førsteamanuensis i naturfagdidaktikk og knytta til campus Bergen. Han har ein PhD om utforskande arbeidsmåtar i naturfag, og han underviser fysikk, fysikkdidaktikk og naturfagdidaktikk  ved grunnskolelærerutdanninga, både på syklus 1 og syklus 2.

Han er leiar i arbeidspakke 4 i NFR-prosjektet Teacher Research Literacy for Science Teaching (TRELIS). Her er målet å utvikle forskingsbaserte utforskande aktivitetar i naturfaglærarutdanninga. Han er og med som forskar i Bergen Kommune sitt FINNUT-prosjekt ARGUMENT.

Idar Mestad har vore tilsett som lærar i ungdomsskulen og i Vidaregåande skule i til saman 14 år der 12 av desse er i på ungdomsskuletrinnet. 

Roller og verv

Medleiar i forskingsgruppa Utdanning for Bærekraft ved HVL
Medlem i rådet for Andøya Space Education. Nasjonalt senter for romrelatert undervisning.
2017-2020: Leiar for Nasjonalt Nettverk for Naturfagudanning.
 

Underviser i

 • GLU 1-7, 5-10, Naturfag 1 og 2 (fysikkdel)
 • Videreutdanning naturfag 1 og 2, KfK, 1-7 (barnetrinnet)
 • Master utdanningsvitenskap, matematikk
 • GLU, Master Naturfag

Forskar på

 • Utforskande dialog knytta til praktisk arbeid
 • Sosiovitenskapelege kontroversar
 • Argumentering i naturfag
 • Forskingsbasert
 • Utforskande arbeidsmåtar

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Naturfagstudenters erfaringer med og oppfatning av FOU-oppgaven i syklus 1

  Eklund, Gunilla Brita Maria, Mestad, Idar, Aksland, Charlotte, Jegstad, Kirsti Marie (2021)
 • Student teachers' experiences of writing research assignments – challenging and inspiring 

  Eklund, Gunilla Brita Maria, Mestad, Idar, Aksland, Charlotte, Jegstad, Kirsti Marie (2021)
 • Students’ critical thinking – test results, classroom practices, and a new teaching framework [Symposium]

  Kolstø, Stein Dankert, Stadler, Matthias Gregor, Mestad, Idar, Paulsen, Vegard Havre, Larsen, Jørgen Stange (2021)
 • Allmenndannende Realfag Gjennom Utforsking Med Ekte og Nære Tall

  Mestad, Idar (2021)
 • Presentasjon av ARGUMENT-prosjektet

  Mestad, Idar (2021)