Førsteamanuensis

Idar Mestad

Arbeids- og kompetanseområde

Idar Mestad er førsteamanuensis i naturfagdidaktikk og knytta til campus Bergen. Han har ein PhD om utforskande arbeidsmåtar i naturfag, og han underviser fysikk, fysikkdidaktikk og naturfagdidaktikk  ved grunnskolelærerutdanninga, både på syklus 1 og syklus 2.

Han er leiar i arbeidspakke 4 i NFR-prosjektet Teacher Research Literacy for Science Teaching (TRELIS). Her er målet å utvikle forskingsbaserte utforskande aktivitetar i naturfaglærarutdanninga. Han er og med som forskar i Bergen Kommune sitt FINNUT-prosjekt ARGUMENT.

Idar Mestad har vore tilsett som lærar i ungdomsskulen og i Vidaregåande skule i til saman 14 år der 12 av desse er i på ungdomsskuletrinnet. 

Roller og verv

Medleiar i forskingsgruppa Science, Arguments and Arts for Future-making Education (SAAFE).
2017-2020: Leiar for Nasjonalt Nettverk for Naturfagudanning, NNN

2022-  : Medleiar i nettverksgruppa TEGN, Treffpunkt for Grunnskulelærerutdanning i Norge.

2022-  : Koordinator for masterutdanning grunnskulelærarutdanning naturfag, campus Bergen


 

Underviser i
  • GLU 1-7, 5-10, Naturfag 1 og 2 (fysikkdel)
  • Videreutdanning naturfag 1 og 2, KfK, 1-7 (barnetrinnet)
  • Master i didaktiske praksiser i matematikk og naturfag, Videreutdanning master for grunnskulelærarar
  • GLU, Master Naturfag
Forskar på
  • Utforskande dialog knytta til praktisk arbeid
  • Sosiovitenskapelege kontroversar
  • Argumentering i naturfag
  • Forskingsbasert utforskande arbeidsmåtar i lærarutdanninga
  • FOU-oppgåva og Masteroppgåva i Grunnskulelærarutdanninga
Forskargrupper