Associate Professor

Ieva Kuginyte-Arlauskiene

Publications

 • School bullying: knowledge and experience to intervene in pre-service teachers in Norway

  Baraldsnes, Dziuginta, Kuginyte-Arlauskiene, Ieva, Werler, Tobias Christoph (2022)
 • Klasseromsinteraksjoner som forebyggende tiltak i møte med utfordrende atferd

  Kuginyte-Arlauskiene, Ieva, Iselin, Lone (2022)
 • School Bullying: Norwegian Pre-service Teachers’ Knowledge and Practice to Reveal and Prevent

  Baraldsnes, Dziuginta, Kuginyte-Arlauskiene, Ieva, Werler, Tobias Christoph (2021)
 • Lærerens støtte og elevaktiv læring som forutsetninger for å inkludere elever med stille atferd

  Høyland, Jorunn, Kuginyte-Arlauskiene, Ieva (2021)
 • Lærerens støtte og elevaktiv læring som forutsetninger for å inkludere elever med stille atferd

  Høyland, Jorunn, Kuginyte-Arlauskiene, Ieva (2021)
 • Show all