Professor

Kari Madeleine Stabell Dyregrov

Publications

 • The Norwegian Association for the bereaved after substance use

  Dyregrov, Kari (2024)
 • The END-prosject start, aims, and obligations

  Dyregrov, Kari (2024)
 • Landsforeningen for etterlatte ved rus

  Dyregrov, Kari (2024)
 • Landsforeningen for etterlatte ved rus

  Dyregrov, Kari (2024)
 • Boken Etterlatte ved unaturlig død. Et særlig fokus på narkotikarelatert død

  Dyregrov, Kari (2024)
Show all