Professor

Kari Madeleine Stabell Dyregrov

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er sosiolog fra UiB (1995-2020) med fordypning i kvalitativ metode og helseorganisering, og tidligere fysioterapeut (1975-1990) med spesialisering i manuell terapi. Jeg har også psykologi og pedagogikk fra UiB og UiO. Som fysioterapeut arbeidet jeg i ulike helseinstitusjoner (reumatologi, ortopedi, kommune- og bedriftshelsetjeneste, fysikalsk institutt) før jeg avsluttet som lærer ved Fysioterapiskolen ved HiB.

Jeg har arbeidet som sosiolog og forsker ved Senter for Krisepsykologi 1995-2019 paralellt med arbeid ved Folkehelseinstituttet i Oslo (2005-2013) og HiB (2012-2016). Siden 2016 har jeg har arbeidet ved HVL i 100% professorstilling tilknyttet Master i psykisk helse og rusarbeid ved Institutt for Velferd og deltaking. 

Mitt doktorarbeid (2003): The loss of child by suicide, SIDS, and accidents: Consequences, needs and provisions of help. Doctoral dissertation (dr. philos). HEMIL, Psykologisk fakultet. Universitetet i Bergen. ISBN 82-7669-099-8

Mine interessefelt er mange: Brukermedvirkning Brukerperspektiv Flyktninger Folkehelsearbeid Forebygging Helse- og sosialpolitikk Helsefremmende og forebyggende arbeid Helseopplysning Hermeneutisk fenomenologi Intervensjoner Intervju Kjønn og helse Kommunehelsetjenesten Kommunikasjon Kommunikasjon mellom mennesker Kvalitative forskningsmetoder Likemannsarbeid Medisinsk etikk Mestring Prosjektarbeid Prosjektledelse Psykisk helse Psykisk helsearbeid Psykiske helsetjenester Psykologi Pårørende Samfunnsvitenskapelige metoder Sorg og kriseintervensjon Sosial deltakelse Sosial kompetanse Sosial marginalisering Sosial støtte Sosiologi Tjenestetilbud Traumepsykologi Veiledning.

Jeg har utgitt en rekke bøker, bokkapitler og vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler (se Cristin).

 

 

Underviser i
 • Jeg underviser på BA, MA og PhD studiene ved FHS om blant annet forskningsprosessen, selvmord, kriser, og sorg.
Forskar på
 • For tiden leder jeg HVL-prosjektet Etterlatte ved narkotikarelatert død (END)(https://www.researchgate.net/project/DRUG-DEATH-RELATED-BEREAVEMENT-AND-RECOVERY-The-END-project), som jeg utviklet og startet opp i 2017 sammen med prosjektgruppen i END.
 • Gjennom 25 år har jeg ledet og deltatt i 15-20 forskningsprosjekter som har omhandlet etterlattes sorg- og traumereaksjoner og hjelpebehov, mestring og hjelpetiltak etter kriser og katastrofer, kommuners hjelpetilbud overfor kriserammede, og organisering av kriseteamarbeid. Jeg har også forsket på flyktninger i Norge og på Balkan, sosial nettverksstøtte og likemannsstøtte overfor kriserammede, årsaksforklaringer ved selvmord, sorggruppetilbud, barn som pårørende og etterlatte ved kreft, og etiske problemstillinger i sensitiv forskning.
 • Jeg fikk Farberow Award i 2007, LEVEprisen i 2010, og HVLs FoU pris i 2020.
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Hjelpetiltak for etterlatte ved unaturlig død

  Dyregrov, Kari, Selseng, Lillian Bruland, Titlestad, Kristine Berg, Reime, Monika Alvestad (2024)
 • Sosial nettverksstøtte og likepersonstøtte

  Dyregrov, Kari, Selseng, Lillian Bruland (2024)
 • Søskenrelasjonen og familiens betydning for sorgprosessen når søster eller bror dør

  Lindeman, Sari Kaarina, Løberg, Aina Helen, Dyregrov, Kari (2024)
 • Sorgen ved unaturlig død

  Dyregrov, Kari, Lindeman, Sari Kaarina (2024)
 • Bokens innhhold og forståelsesrammer

  Reime, Monika Alvestad, Dyregrov, Kari (2024)
Vis alle