Head of Program

Margareth Eilifsen

Publications

 • Trosopplærere kan forebygge nettovergrep

  Bergsjø, Leonora Onarheim, Vik, Leif Gunnar Vestbøstad, Tønnesen, Kjellaug Tonheim, Eilifsen, Margareth (2021)
 • Iscenesettelse av barnehagens lekemiljø – fra nye erfaringer til eksperimenterende og utforskende praksis

  Bernsen, Anette Sofie, Langøy, Amund, Eilifsen, Margareth (2021)
 • Du ser det ikke før du tror det!: Om tverrprofesjonelt samarbeid i utdanning av grunnskolelærere

  Eilifsen, Margareth, Litland, Astrid Synnøve, Risøy, Bodil Kjesbo, Sollesnes, Ragnhild (2021)
 • Sammen om praksisnær utdanning

  Eilifsen, Margareth, Risøy, Bodil Kjesbo (2021)
 • Komplementerende kunnskap i grunnskolelærerutdanningene

  Risøy, Bodil Kjesbo, Eilifsen, Margareth (2021)