Associate Professor

Mariya Stoyanova Bikova

Publications

 • A qualitative study on promoting reablement among older people living at home in Norway: opportunities and constraints

  Ambugo, Eliva Atieno, Dar, Imran, Bikova, Mariya Stoyanova, Førland, Oddvar, Tjerbo, Trond (2022)
 • Aktivitet og fellesskap blant eldre - Erfaringer med sosial omsorg i Steigen og Tana/Deatnu

  Eggebø, Helga, Bikova, Mariya Stoyanova, Stubberud, Elisabeth, Skogøy, Bjørg Eva (2022)
 • Best practice og utfordringer blant frivillige organisasjoner på Voss

  Bikova, Mariya Stoyanova (2020)
 • Etiske dilemma i mulighetsrommet for brukermedvirkning i pleie- og omsorgssektoren i Norge

  Bikova, Mariya Stoyanova (2020)
 • Gendering Everyday Geopolitics: Migrant Care Work and transforming socio-economic hierarchies

  Bikova, Mariya Stoyanova (2020)