Assistant Professor

Oda Notevarp Paulsen

Selected publications

 • Utvikling av profesjonsidentitet som karriereveileder i lærende nettverk

  Paulsen, Oda Notevarp (2024)
 • Karriereveiledning - en kort introduksjon

  Paulsen, Oda Notevarp (2023)
 • Utdanningsvalg som valgfag i lærerutdanningen - erfaringer og muligheter

  Paulsen, Oda Notevarp, Berg-Brekkhus, Åshild, Bjørge, Guro (2023)
 • Kollegaveiledning for karriereveiledere

  Paulsen, Oda Notevarp (2023)
 • Kollektiv læring og praksisfellesskaper – en tematisk analyse av studenters erfaringer med studentaktive læringsformer i karriereveilederutdanning

  Paulsen, Oda Notevarp (2023)